Barcelona Activa

Barcelona Treball

Sectors econòmics

Experiència Turística

graus universitaris

Administració i direcció d'empreses

Antropologia social i cultural

Arqueologia

Arts escèniques

Arts i disseny

Audiovisual i multimèdia

Belles arts

Biologia

Biologia ambiental

Ciències ambientals

Ciències culinàries i gastronòmiques

Ciències de l'activitat física i de l'esport

Ciències del mar

Ciències empresarials-management

Ciències polítiques i de l'Administració

Comunicació

Comunicació audiovisual

Comunicació cultural

Conservació-restauració de béns culturals

Direcció hotelera

Disseny

Economia

Educació social

Enologia

Geografia

Geologia

Gestió hotelera i turística

Gestió i Administració pública

Història

Història de l'art

Història de l'art i gestió del patrimoni artístic

Humanitats

Màrqueting

Màrqueting i comunicació digital

Màrqueting i comunicació empresarial

Màrqueting i direcció comercial

Màrqueting i investigació de mercats

Musicologia

Publicitat i relacions públiques

Sociologia

Turisme

Turisme i oci

cicles formatius

CFGM Activitats comercials

CFGM Aprofitament i conservació del medi natural

CFGM Cuina i gastronomia

CFGM Gestió Administrativa

CFGS Agències de viatges i gestió d'esdeveniments

CFGS Animació Sociocultural i artística

CFGS Assessoria d'Imatge Personal i corporativa

CFGS Direcció de cuina

CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva

CFGS Gestió d'allotjaments turístics

CFGS Gestió de vendes i espais comercials

CFGS Gestió forestal i del medi natural

CFGS Guia, informació i assistència turístiques

CFGS Guia, informació i assistència turístiques, perfil professional d'animació turística

CFGS Màrqueting i publicitat

certificats de professionalitat Nivell 3

Activitats de natació

Animació físic-esportiva i recreativa

Assessoria integral d'imatge personal

Assistència a la investigació de mercats

Condicionament físic en grup amb suport musical

Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent

Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments

Direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Direcció i producció en cuina

Fitness aquàtic i hidrocinèsia

Gestió comercial de vendes

Gestió de màrqueting i comunicació

Promoció turística local i informació al visitant

Sumilleria

Venda de productes i serveis turístics

certificats de professionalitat Nivell 2

Activitats administratives en la relació amb el client

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Activitats de venda

Cuina

programes de formació i inserció

Auxiliar en establiments hotelers i de restauració