Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

  AB06_Híbrid_Higiene de manipulador d'aliments

Multisessió | Conducció: MERCABARNA S.A. | Durada: 04:00 Hores

Descripció

L'objectiu d'aquest curs és conscienciar els alumnes sobre els perills potencials que comporta la contaminació dels aliments. Conèixer les causes que provoquen intoxicacions alimentàries. Aplicar les mesures preventives necessàries per evitar la contaminació dels aliments. Realitzar una neteja i desinfecció correctes dels utensilis i instal·lacions. Dur a terme una neteja i higiene personal adequades. Adquirir els coneixements bàsics de les anàlisis de perills i punts de control crítics (APPCC) i les guies de pràctiques concretes d'higiene (GPCH) de les especialitats corresponents. Complir la legislació sanitària vigent per als manipuladors/ores d'aliments.

Continguts

TEMARI

Introducció.
Competències bàsiques TIC. Funcionalitats de la plataforma online de formació. Dinàmiques de grup. (3 hores presencials).

Manipulació d'aliments (6 hores de formació online i 1 hora de formació presencial)
Qualitat alimentària:
- Definició d'aliments
- Classificació dels aliments
- Criteris de qualitat dels aliments
Alteracions dels aliments:
- Deteriorament dels aliments d'origen animal i d'origen vegetal.
Manipulació higiènica dels aliments:
- Cadena alimentària: origen, transformació, tractaments, traçabilitat dels aliments, emmagatzematge, temps de permanència, distribució i consum.
- El paper del manipulador/a d'aliments.
- Manipulació dels aliments específics del curs.
Locals i instal·lacions: maquinària, eines i utillatge, neteja i desinfecció.
Distribució de les instal·lacions, il·luminació, ventilació.
- Eliminació d'escombraries i residus.
Higiene personal: neteja, hàbits higiènics, estat de salut i prevenció de malalties
transmissibles.
Informació de productes alimentosos: identificació, etiquetatge, caducitat, composició.
Higiene alimentària: microorganismes en els aliments, contaminacions, infeccions i intoxicacions alimentàries.
Conservació dels aliments:
- Mètodes físics (fred, calor, dessecació, liofilització, etc.)
- Mètodes químics (sal, sucre, fumatge, etc. )
- Emmagatzematge dels aliments
- Envasament
Característiques específiques dels aliments i productes alimentosos del sector concret en el qual s'integra aquest mòdul.
Conèixer el Pla d'anàlisi de perills i punts de control crítics i la Guia de pràctiques concretes d'higiene del sector o activitat laboral en la qual s'integri el mòdul de manipulador/a.
Legislació aplicable al manipulador/a d'aliments relacionada amb el sector concret al qual va adreçat el curs.

DURADA


4 hores de formació presencial:

Calendari

Sessió de presentació i introducció: 28/06
Horari: 10:00 a 13:00.

Examen teòric presencial: 12/07
Horari: 09:00 a 10:00

6 hores de formació teòrica en línia (asíncrona).

Aquesta formació es realitzarà amb una programació establerta prèviament que s'ha d'anar completant en les dates corresponents.
S'accedirà des de qualsevol punt de connexió amb internet a través de PC, mòbil o tableta. S'haurà d'anar visualitzant el temari i realitzant els exercicis proposats en l'horari que decideixis i que et permeti seguir l'adquisició de coneixements pràctics.


El lloc de realització de la formació pràctica presencial, és:

Mercabarna. C/Major de Mercabarna, 76. 08040 Barcelona.

Perfil d'entrada

Requisits per a l'alumnat: Accés a Internet a través de qualsevol dispositiu (PC, tablet, smartphone). Idioma castellà i/o català parlat i escrit

Persones preferentment en situació d'atur o en situació d'ERTO.

Una vegada feta la inscripció des dels Serveis de Formació de Mercabarna ens posarem en contacte via telèfon per comprovar que l'alumnat compleix tots els requisits, recollir la preferència d'horari i informar dels dies exactes presencials per verificar que no existeix incompatibilitat per assistir a totes les hores necessàries i citar-lo pel dia i hora a la primera sessió formativa.

Si s'escau, es citarà a l'alumne/a presencialment a Mercabarna per acabar de comprovar algun dels requisits en cas que no es pogués fer per telèfon. Si no es pot comprovar algun dels requisits per part dels Serveis de Formació abans de l'inici del curs, l'alumne/a no es podrà incorporar a la formació.

Informació addicional

Aquesta activitat serà impartida per MERCABARNA S.A.

Calendari previst

Sessió presencial: Dilluns 28 de Juny de 2021 Horari: 10:00 - 13:00h.

Sessió presencial: Dilluns 12 de Juliol de 2021 Horari: 09:00 - 10:00h.

Totes les sessions es realitzen en:
MERCABARNA, Carrer Major de Mercabarna, 72 - 76,, BARCELONA, 08040, -

Idioma: Català

Sense places.

Barcelona Treball: Assessorament Porta22Plataforma Empresa Ocupació
 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE