Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

  EVH02_En Línia_Introducció a la Metodologia BIM

Monosessió | Conducció: FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ | Durada: 23:59 Hores

Descripció

BIM, "Building Information Modeling" o "Modelatge d'informació de la construcció", és en aquests moments la metodologia de treball col·laborativa més eficaç per al desenvolupament de projectes de construcció. Està basada en la creació i gestió d'un model 3D intel·ligent o maqueta virtual que permet integrar totes les disciplines que componen un projecte d'edificació o infraestructura. La gestió d'aquest model digital comprèn i és útil durant totes les fases del cicle de vida del projecte. BIM permet simular no sols el disseny sinó també el procés de la construcció gràcies a la creació d'un prototip complet, o maqueta virtual, abans d'iniciar les obres, permetent d'aquesta forma detectar problemes i incoherències, i esmenar-los abans que es produeixin realment durant l'execució, amb el consegüent estalvi de costos, de temps i de mitjans. A la definició, disseny i càlculs de la construcció del model BIM 3D se li poden agregar dades referents a la planificació temporal de les obres, informació sobre els costos, sobre la sostenibilitat del projecte mitjançant anàlisi de comportaments en termes d'ecoeficiència i dades útils per al control logístic i operacional del projecte, entre altres La metodologia BIM està suposant una veritable revolució tecnològica per a la cadena de producció i gestió de la construcció, perquè ajuda a construir de manera més eficient, reduint costos i temps, mentre que tots els implicats en el procés (professionals de projectes, constructores, promotores i altres agents) treballen de manera col·laborativa.

Continguts

IMPORTANT: Aquesta activitat es realitzarà per plataforma en línia. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació abans de l'inici de l'activitat.

TEMARI

U.D.1. QUÈ ÉS BIM?
Definició de B.I.M. (Building Information Modeling) - Fonaments de la metodologia, el component col·laboratiu - BIM enfront del mètode CAD tradicional - Aplicació en les diferents fases del projecte - BIM com a part fonamental en la gestió eficient de projectes - El paper de BIM en la Construcció 4.0.

U.D.2. CONCEPTES BÀSICS DE LA METODOLOGIA.
BIM com a model digital basat en informació estructurada - BIM en projectes d'escala puntual, lineal i superficial - Terminologia BIM - Aplicació, usos i dimensions BIM - Nivells d'informació, detall i desenvolupament - Sistemes de classificació.

U.D.3. BIM EN LA FASE DE DISSENY (ARQUITECTÒNIC).
Principis del modelatge conceptual pre-constructiu - El model paramètric, característiques comunes - Modelatge arquitectònic, envolupants i distribucions - Modelat d'instal·lacions MEP - Modelatge d'estructures - El disseny energètic (BIM 6D).

U.D. 4. BIM EN LA FASE DE DISSENY (ENGINYERIA CIVIL).
Evolució i estat actual de la tecnologia en el camp de l'enginyeria civil - BIM i SIG. Diferències, semblances i usos complementaris - El pre-disseny o disseny conceptual d'infraestructures - Les diferents disciplines (carreteres, ponts, canals, transport ferroviari, conduccions, etc.) - Desenvolupament de models més enllà del disseny pre-constructiu - La interoperabilitat entre disciplines.

U.D. 5. LA INFORMACIÓ DEL MODEL BIM PRE-CONSTRUCTIU.
El cost; mesuraments i pressupostos (BIM 5D) - La planificació temporal i econòmica (BIM 4D) - Seguretat i salut (BIM 8D) - La integració dels models parcials en el model federat - La revisió de models i la detecció de conflictes - El tractament de les incidències, estandardització i traçabilitat de les comunicacions.

U.D.6. BIM DURANT L'EXECUCIÓ I EN FASE DE POST-CONSTRUCCIÓ.
El model BIM per al control econòmic i temporal de l'obra - Control de qualitat - Del model pre-constructiu al model as-built - La transformació del model BIM en el model d'actius (AIM) - El model BIM en la gestió d'edificis i infraestructures - La digitalització d'actiu i l'ús de bessons digitals - Del món real al model; processos de digitalització i interacció: núvols de punts, aixecaments fotogramètrics, etc. - Del model BIM al món real: realitat augmentada, impressió 3D, etc. - Prefabricació i industrialització.

U.D.7. FLUXOS DE TREBALL. NORMATIVA I DOCUMENTS DE REFERÈNCIA.
Big BIM i Little BIM - Documents de referència i guies BIM - Experiències internacionals; normes de referència - Els estàndards de treball i les Guies d'estil - La comunicació entre els agents del procés constructiu - La importància de la nomenclatura en el món BIM - La importància de les dades i la democratització de la programació - Entorn comú de dades (CDE).

U.D. 8. ESTÀNDARDS OBERTS.
El concepte i la necessitat de la interoperabilitat - openBIM - closedBIM - La BuildingSMART i la promoció dels estàndards oberts - Anatomia del format IFC - Intercanvi de models amb IFC - Uns altres estàndard - Usos del model BIM; un model apte per a cada agent - Visualització i consulta de models BIM.

Durada: 20 hores

L'alumne/a tindrà accés a la plataforma en línia per a realitzar la formació 24 hores al dia des de les 0 hores del dia 06/05/2021 fins a les 24 hores del dia 20/05/2021.

Perfil d'entrada

Promotors, projectistes, constructors, professionals titulats i personal tècnic qualificat: arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics i aparelladors, enginyers tècnics, tècnics superiors de projectes, delineants, o qualsevol altre professional que desenvolupi la seva activitat a l'entorn de la construcció, i que tenen interès a adquirir coneixements globals i introductoris a la metodologia BIM.

Informació addicional

Aquesta activitat serà impartida per l'empresa FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ.

Calendari previst

Aula virtual: Dijous 6 de Maig de 2021 Horari: 00:00 - 23:59h.

Sense places.

Barcelona Treball: Assessorament Porta22Plataforma Empresa Ocupació
 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE