Tancar

ProVP

Projecte de Vida Professional 2019-2020

Des de fa 16 anys el Projecte de Vida Professional (ProVP) constitueix una eina
d'orientació acadèmica i professional dels alumnes de secundària
, que
facilita el seu autoconeixement, la consciència de l'amplitud del món laboral i de
les possibilitats de formació i/o recerca de feina, i la vinculació d'aquests aspectes.

El ProVP complementa la tasca orientadora del professorat als centres,
amb la voluntat d'acompanyar als i les joves en els processos de presa de decisions
en la continuïtat dels estudis; en la identificació de sortides professionals; en
l'apropament a les competències, valors i cultures del treball; i en l'afrontament del
procés de recerca de feina; tot amb l'objectiu de facilitar l'accés i el desenvolupament
de la seva futura carrera professional.

Al llarg d'aquests anys, el ProVP ha esdevingut un projecte de referència entre
els centres educatius
, consolidant-se com un autèntic projecte de ciutat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.....El curs 2018-2019, han participat més de 17.000 persones

a alguna de les activitats del projecte de vida professional
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Què ofereix el ProVP?

Totes les activitats del ProVP giren al voltant de quatre àrees:
. > Orientació Acadèmica i Professional: monogràfics
. > Actituds i Valors Professionals: monogràfics, xerrades i conferències
. > Apropament al Mercat de Treball: sessions informatives i visites a empreses
. > Procés de Recerca de Feina: monogràfics


INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
...........
..

Tipus d'activitats:

Monogràfics: sessions de 2 hores de durada dinamitzades per experts en el món educatiu i el món laboral, i desenvolupades al Centre de desenvolupament professional Porta22.

Sessions informatives: sessions per conèixer els recursos de la ciutat i especialment de Barcelona Activa, per cercar feina o per emprendre. Sessions de 2 hores de durada, desenvolupades a Barcelona Activa.

Xerrada "Escola i Empresa": sessions d'1 hora, desenvolupades a centre educatiu, on un empresari explica la importància de les empreses en la societat i acompanya als alumnes en una reflexió sobre l'actitud emprenedora.

Nou Programa"Emprendre amb Valors": persones de reconegut prestigi ens expliquen com l'aplicació dels valors del treball i l'actitud emprenedora han estat clau en el seu èxit empresarial, professional i/o vocacional.

Visites a empreses: a partir del coneixement d'empreses de la ciutat o de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'alumnat s'aproxima al món empresarial i pot conèixer de primera mà els professionals que hi ha darrera.