Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal de l'analista M&A (merger and adquisitions, en català fusions i adquisicions) és la de donar suport tècnic a l'estratègia de l'empresa, estudiar les oportunitats de mercat i donar suport en la negociació de processos de fusió i adquisició d'empreses.

El paper del professional analista M&A ha esdevingut clau en els últims 3 anys (2009-2011) donat que durant aquest període moltes empreses han dut a terme processos de fusió amb altres companyies o han adquirit altres empreses; sobretot al sector de la banca i les finances.

Aquest professional sol desenvolupar la seva carrera professional en la banca de negocis, banca d'inversió, private equity, boutiques M&A o en l¿àmbit del corporate finance.

Tasques

Les tasques principals de l'analista M&A són les següents:
  • Duu a terme valoracions d'actius tangibles (immobilitzat material o no material); i intangibles (elements que determinen la capacitat competitiva i de generació de resultats o valor afegit).
  • Analitza la projecció financera d'una empresa: balanç inicial, estat de resultats, flux efectiu i balanç final.
  • Realitza una modelització financera. És a dir, planteja diferents escenaris en funció de distintes hipòtesis, avalua la rendibilitat del negoci, proposa diferents alternatives financeres i genera gràfics de cadascun dels escenaris plantejats.
  • Estructura i organitza la informació financera d¿una empresa i la plasma en documents (fulls de càlculs, presentacions o documents de text).
  • Dissenya models de compra d'accions, de reestructuració del deute o de capitalització de l'empresa.
  • Assessora a les empreses en els processos de fusió o adquisició en funció de la les valoracions d'actius tangibles i intangibles, la projecció financera i la modelització.
  • Participa en processos de negociació de fusions i adquisicions d'empreses.
  • Coordina la due diligence (investigació) prèvia a l'adquisició o fusió d'empreses.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE