Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Seguidor

Tècnic de reaprovisionament

Controller

Descripció

L'aprovisionador, també conegut com el seguidor, fa el seguiment dels plans i programes de subministrament de materials que es necessiten a la línia de producció. Aquests components, que formaran el producte acabat, poden ser subministrats per empreses subcontractades, per proveïdors o per d'altres plantes de producció de la mateixa companyia. Així, l'aprovisionador haurà de controlar que aquests materials arribin a temps i haurà de seguir les indicacions del seu responsable funcional. Les tasques de l'aprovisionador són molt importants a les indústries, ja que actua de nexe entre el proveïdor i l'àrea de producció. Aquest professional normalment treballa amb programes informàtics de gestió integrada que li permeten tenir un control exhaustiu de les ordres de producció, la localització dels components i els terminis de lliurament fixats. Depèn del Cap de Subministraments.

Tasques

 • Realitza peticions de lliurament de materials i controla la seva execució. Estableix contacte amb els proveïdors concertats per a la recepció de materials i productes.
 • Gestiona el compliment dels programes de subministrament i s'ocupa de resoldre els efectes de les disconformitats o rebutjos.
  Verifica la recepció de materials i tramita les disconformitats que es produeixin.
  Coordina els fluxos de material (tant de components com de matèries primeres) i de productes acabats.
  Treballa per assolir la integració entre les compres i la producció.
 • Gestiona el subministrament dels materials al seu càrrec.
 • Organitza el subministrament dels materials al seu càrrec.
  Efectua els tràmits administratius per enregistrar les operacions d'entrada i de sortida de material utilitzant eines informàtiques de gestió.
  Manté i actualitza el llistat de materials, proveïdors i preus de compra.
 • Aplica les polítiques de subministraments.
  Gestiona i fa el seguiment de les comandes i els programes d'aprovisionament d'acord amb els plans de producció establerts.
  Observa els indicadors i les desviacions d'estocs.
  Si el tipus de producció de la companyia és Just In Time (JIT) -producció amb el mínim d'estocs- , ha de garantir l'arribada constant de materials a la cadena de producció amb la màxima fiabilitat i agilitat possible.
  Fa les estadístiques de control d'aprovisionaments segons els paràmetres establerts.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE