Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Auxiliar de gerontologia

Descripció

L'auxiliar de geriatria assisteix a la persona gran, usuària de la residència o centre de dia, en la realització de les activitats de la vida diària que no pot fer de manera autònoma; efectua aquelles tasques d'atenció personal de la persona usuària i del seu entorn; participa en les tasques de neteja i hosteleria de l'establiment, i col·labora en la intervenció preventiva i estimulativa amb la resta de professionals de l'equip.

Tasques

 • Porta a terme tasques de caire assistencial.
  Controla totes les incidències o símptomes que afecten a les persones usuàries i les comunica a l'equip interdisciplinari, si s'escau.
  Ajuda a les persones usuàries a llevar-se, vestir-se i despullar-se.
  Ajuda a les persones usuàries en la seva higiene personal de bany i els seus aparells d'ajuda (pròtesis, cadires de rodes, caminadors, etc.).
  Administra aliments a les persones usuàries impedides, i ajuda a les no impedides en allò que no poden efectuar per elles mateixes.
  Ajuda a les persones usuàries en els desplaçaments.
  Col·labora en l'atenció i prevenció de problemàtiques relatives a l'eliminació i el control de la incontinència d'esfínters.
  Ajuda en els canvis posturals amb la col·laboració del personal d'infermeria.
  Acompanya a les persones usuàries en l'etapa terminal.
  Realitza cures postmortem.
  Administra medicació per via oral o tòpica, i realitza determinades cures, sota la supervisió del personal sanitari.
  Acompanya a les persones usuàries a l'exterior del centre en els casos que sigui necessari.
  Atén la família dels/de les residents.
  Formalitza la documentació i els registres propis de cada centre.
 • Realitza tasques de neteja i d'hosteleria.
  Neteja objectes d'ús personal dels/de les residents (articles de bany, palanganes, etc.).
  Recull la roba bruta i n'organitza el transport a la bugaderia.
  Col·labora en la neteja i l'arranjament de les habitacions.
  Controla l'acumulació de medicaments i aliments a l'habitació.
  Para taula, rep i distribueix els àpats de les persones impedides, tant al menjador com a les habitacions.
  Serveix els menjars entre hores dels/de les residents amb dietes especials.
  Col·labora en el manteniment i el control dels estocs de materials a les plantes (bolquers, llenceria, etc.).
 • Col·labora en la intervenció preventiva i estimulativa amb les persones usuàries.
  Estimula la motivació de les persones usuàries mitjançant la participació en diverses activitats (animació, rehabilitació i teràpia ocupacional).
  Estimula i treballa les capacitats de les persones usuàries per retardar-ne el deteriorament i potenciar-ne l'autonomia personal.
  Escolta a la persona usuària i detecta possibles problemes no manifestats.
  Ajuda a la persona usuària per tal que es trobi com a casa, i en un ambient familiar.
  Potencia les relacions humanes, socials i interpersonals entre els/les residents.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE