Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en desenvolupament local
Agent d'ocupació i desenvolupament local

Descripció

L'agent de desenvolupament local realitza tasques orientades al creixement integral (econòmic, cultural i social) i sostenible d'un territori determinat, tot aprofitant l'existència dels recursos autòctons (naturals, físics, financers, etc.) i integrant a tal fi tots els agents socials i econòmics que constitueixen el teixit empresarial, administratiu i poblacional de la seva àrea geogràfica d'actuació, dins el marc d'una política econòmica municipal o supramunicipal.

Tasques

 • Accions de recerca i diagnosi del territori:
  • Investiga, analitza i identifica les seves dinàmiques de funcionament a partir d'un diagnòstic socioeconòmic previ del territori i des de la perspectiva de les activitats econòmiques instaurades, l'estructura sociodemogràfica, l'existència d'infrastructures i equipaments públics de suport a l'activitat empresarial, els sistemes de comunicació, el comportament del mercat de treball, i les relacions amb altres municipis o territoris.
  • Elabora informes tècnics basats en tècniques d'investigació quantitatives i qualitatives sobre el diagnòstic socioeconòmic del territori, tant per orientar la seva tasca, com per assessorar les àrees de l'administració local vinculades al desenvolupament econòmic i social.
 • Coordinació entre els diversos agents i recursos del territori:
  • Actua i es coordina amb altres professionals de l'àmbit de la promoció econòmica i els serveis socials, per tal d'establir accions coordinades dins els serveis públics de suport a la creació d'ocupació.
  • Crea i fomenta sinèrgies que puguin suposar l'aprofitament més òptim dels recursos existents dins un territori (vincles de col·laboració entre empreses, associacions professionals, patronals, etc.).
  • Impulsa les xarxes de comunicació que enllacen els agents socials amb el conjunt de la població.
 • Orientació i suport a les empreses i treballadors/es per compte alié:
  • Ofereix assessorament tècnic a les empreses del territori, actuant com a enllaç entre aquestes i l'administració local, per tal de coordinar-les i unir esforços que ajudin al creixement econòmic i social del territori.
  • Dinamitza, promou i participa en accions orientades a la projecció econòmica del seu territori (fires, seminaris, jornades, etc.).
 • Foment i acompanyament a emprenedors/es:
  • Detecta les oportunitats de creació de noves activitats econòmiques que aprofitin els recursos existents dins el territori i considera la seva viabilitat per donar resposta a demandes socials no cobertes, i que a més puguin representar una oportunitat de creació de nous llocs de treball dins la seva àrea geogràfica.
  • Identifica i capta fonts de suport administratiu o financer per a la creació de noves activitats econòmiques (empresarials o comercials), i per a la creació de nous llocs de treball dins el territori.
  • Ofereix assessorament tècnic a les persones emprenedores o les que tenen un projecte empresarial propi.
  • Determina les possibles formes de subvenció o esponsorització dels projectes empresarials.
  • Fa de mitjancer/a en la consecució de les subvencions o ajuts públics destinats a la creació d'empreses i llocs de treball.
  • Contrasta i valida el pla d'empresa i n'analitza la viabilitat.
  • Acompanya el procés de creació i consolidació de les noves activitats econòmiques.
 • Elabora informes i memòries d'avaluació, seguiment i control de la seva actuació per tal de determinar el compliment d'objectius i la revisió de les polítiques locals en matèria de promoció econòmica.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE