Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Ajudant SIG

Descripció

És el/la professional que col·labora amb el/la responsable de Sistemes Integrats de Gestió en l'elaboració, gestió i control del conjunt dels procediments de gestió ja sigui a l'àmbit de la gestió de la qualitat, la gestió dels impactes mediambientals provocats per l'activitat tèxtil i dels sistemes d'assegurament de la seguretat en el treball.

La integració dels tres sistemes constitueix un fenomen emergent a les empreses. Les semblances entre els sistemes no només permeten optimitzar recursos aprofitant possibles sinèrgies sinó que a més possibiliten una vinculació més gran dels sistemes amb l'estratègia de l'empresa i la millora de la qualitat de la gestió.

Tasques

  • Actua com a suport del/de la responsable de Sistemes Integrats de Gestió (en endavant SIG).
  • Ajuda al/a la responsable de SIG en l'elaboració de la documentació (manuals, procediments generals i específics, instruccions de treball, formats i registres) de Qualitat, Medi ambient i Seguretat.
  • Col·labora amb el/la responsable de SIG en la realització d'auditories internes de Qualitat, Medi ambient i Seguretat.
  • S'encarrega, juntament amb el/la responsable de SIG, de la detecció i identificació de No Conformitats en tot el procés de confecció: des de l'entrada de primeres matèries, materials i complements, passant pel procés de confecció, fins a l'entrega de les peces al client.
  • Col·labora amb el/la responsable de SIG en la realització de manteniments i calibratges d'equips de confecció i/o mesurament.
  • S'encarrega d'emplenar els registres generats pel Sistema Integrat de Gestió (fitxes de formació de personal, de manteniment i calibratges d'equips, de gestió de residus, no confomitats i accions correctives/preventives, etc.)
  • És responsable d'obtenir les dades necessàries (d'entrada) dels diferents departaments, per al seguiment d'indicadors de processos o d'objectius.
  • Col·labora amb el/la responsable de SIG en la gestió adequada dels residus (neteja d'equips i maquinària, retalls, subproductes intermedis).
  • Adopta en tot moment les mesures establertes a la normativa de l'empresa, i treballa seguint les pràctiques correctes de seguretat en el treball.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE