Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Buyer

Gestor de compres

Descripció

El comprador pot tenir diverses opcions: Comprador de producció, comprador de components o comprador de compres generals.
El comprador és el professional que assumeix les tasques de negociació i compres dels serveis, materials i productes que li requereix la seva empresa als proveïdors homologats.
Actualment, moltes empreses estableixen la relació amb els proveïdors a través d'Internet, activitat que s'anomena e-procurement, un model d'aprovisionament on-line que, a més d'abaratir costos, ha influït sobre la creixent importància de les ocupacions relacionades amb les compres. Val a dir que les compres representen un gran cost per a les empreses, no només pel que fa a l'adquisició de productes estratègics (els destinats a la producció), sinó també pel que fa als no estratègics (paper, bolígrafs, material d'oficina), fet que provoca una evolució constant d'aquesta àrea de l'empresa.
Es un professional que sol estar especialitzat per tecnologies. Depèn del Cap o Director de Compres

Actualment, moltes empreses estableixen la relació amb els proveïdors a través d'Internet, activitat que s'anomena e-procurement, un model d'aprovisionament on-line que, a més d'abaratir costos, ha influït sobre la creixent importància de les ocupacions relacionades amb les compres. Val a dir que les compres representen un gran cost per a les empreses, no només pel que fa a l'adquisició de productes estratègics (els destinats a la producció), sinó també pel que fa als no estratègics (paper, bolígrafs, material d'oficina), fet que provoca una evolució constant d'aquesta àrea de l'empresa.

Tasques

 • Selecciona proveïdors.
  Examina els potencials nous proveïdors, n'avalua les ofertes, determina proveïdors elegibles i avalua quins compleixen els requisits quant a qualitat, cost, desenvolupament i gestió directiva.
  Avalua possibles alternatives de proveïdors i intervé en la valoració de la concentració o diversificació de proveïdors.
 • Controla i avalua els proveïdors.
  Valora el compliment per part dels proveïdors dels criteris prèviament establerts.
  Analitza la documentació tècnica del disseny del producte i contribueix a establir el cost objectiu de les peces, els materials i les funcions.
  Presenta les reclamacions als proveïdors i examina els seus estàndards de qualitat.
 • Negocia els preus i les condicions d'entrega.
  Concerta els contractes de compra d'equips, materials, productes i serveis als proveïdors homologats, d'acord amb la política de compres establerta per la direcció.
  Estableix els termes de les compres a curt termini i avalua el seu compliment històric.
  Negocia amb els proveïdors les condicions i els terminis d'entrega, el preu, la forma de pagament, etc.
  Controla, fa el seguiment i tramita els contractes, les comandes i les ordres de pagament.
  Fa el seguiment dels estocs de material i, en funció dels resultats, analitza la idoneïtat de fer una ordre de compra.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE