Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Cap de flota

Descripció

El/La cap de tràfic o cap de flota planifica i controla al personal conductor i els mitjans de transport de l'empresa, així com el manteniment adequat dels vehicles i l'acompliment dels requisits legals. Aquest/a professional pot tenir sota la seva responsabilitat tant una flota de transport nacional com internacional i ha de saber proporcionar solucions als trànsits de mercaderies que es vagin generant.

Gràcies a la incorporació de tecnologies de la informació als vehicles (GPS, terminals mòbils, tacògrafs digitals, ...), el/la cap de tràfic pot coordinar i dur a terme un control més acurat de la flota i dels recursos humans que s'hi destinen.

Depèn de la Direcció de Distribució Física o de la Direcció de Transports.

Tasques

 • Determina la quantitat de vehicles que són necessaris per acomplir els serveis de transport. Planifica les necessitats de transport de la companyia.
  Valora l'eficàcia dels procediments de transport fixats per tal d'establir mesures que permetin la seva millora.
  Supervisa les activitats de la flota que té al seu càrrec i controla la càrrega de treball dels vehicles.
  Utilitza sistemes informatitzats per fer el seguiment de la flota i controla la disponibilitat dels vehicles per encomanar-los un nou servei.
  També supervisa el consum, el manteniment i els costos que produeix cadascun dels vehicles que conformen la flota.
 • Supervisa la documentació necessària i resol les incidències.
 • Complimenta la documentació necessària i resol les incidències.
  Assegura que els vehicles compleixin la normativa legal.
  Si es transporta mercaderia considerada perillosa, verifica el compliment de les obligacions ADR (normativa internacional que regula el transport de mercaderies perilloses) amb l'assessorament del conseller de seguretat.
  És responsable de la documentació operativa del transport i fa els tràmits adients sobre les incidències que es puguin produir.
  Atén les queixes de la clientela.
  Fa les reclamacions als serveis subcontractats.
 • Gestiona els recursos humans i controla que el manteniment dels vehicles es faci correctament.
 • Gestiona globalment els serveis de transport posats sota la seva responsabilitat.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE