Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Cap d'àrea; responsable de secció

Descripció

Una secció és una àrea delimitada dintre d'un establiment comercial. Normalment, dins de la secció es venen productes amb algun tipus de relació o afinitat entre ells, per exemple, a la secció de roba infantil es troben peces de vestir per a nens, a la secció de calçat d'home es troben sabates per al col·lectiu masculí o a la secció de perfumeria hi trobem productes de bellesa i higiene.

En aquest context, el cap de secció és el o la professional que ha de garantir els objectius de venda de la secció assignada. Per tant, és la persona que coordina, supervisa i controla tota l'activitat que es du a terme dins la seva secció. És responsable dels productes, de les vendes i del personal de la secció, amb l'objectiu de consolidar la cartera de clients i oferir sempre un servei de qualitat.

El/la cap de secció té com a responsabilitat tres àmbits basics de gestió: la gestió econòmica, seguiment de les vendes efectuades per la secció; la gestió comercial, seguiment de la política comercial de l'empresa i d'organitzar els lineals, capçaleres i supervisar estocs; i la gestió de l'equip humà, és responsable de la formació, avaluació i desenvolupament de l'equip de treball.

Habitualment, aquest perfil professional està en dependència del o la responsable de botiga o de gerència.

Tasques

Sempre en referència a la secció assignada, les tasques associades a aquest perfil són:
 • Controla i gestiona el personal de vendes.
 • Forma els seu equip en tècniques i procediments de treball.
 • Actua com a interlocutor/a entre el personal de la secció i el o la responsable de la botiga o la gerència.
 • Dirigeix la secció per tal que treballi de forma autònoma i segons els criteris de qualitat total.
 • Dirigeix les accions comercials de la secció. Controla la venda directa, endega les operacions comercials i fa l'anàlisi de les campanyes, entre d'altres.
 • Duu el control sobre el compte de resultats de la secció. Preveu l'activitat esperada i desplega accions per millorar els resultats del seu perímetre. Controla els seus indicadors de venda.
 • Organitza i reparteix les feines del personal (dependents/es, caixers/es, etc.). En funció de les persones disponibles, ha de dissenyar l'organització del treball per tal d'assegurar el bon funcionament de la secció i la satisfacció de la clientela.
 • Gestiona l'estoc, supervisa els productes peribles i els productes amb diferents dates caducitat, controla les existències i la correcta reposició de referències des del magatzem fins al lineal que correspongui.
 • Controla l'exposició de la secció per tal d'assegurar que tots els productes de cada gama hi són presents i que estan ubicats al lloc que els hi pertoca.
 • Pot actuar com a interlocutor/a amb els proveïdors, juntament amb el o la responsable de botiga.
 • Actualitza les tarifes de preus.
 • Gestiona administrativament la seva àrea en referència al tancament de caixa, les altes/baixes de personal, incidències, devolucions, etc.
 • En funció del tipus de comerç, també pot tenir autonomia per seleccionar part del producte a vendre.
 • En ocasions, també s'encarrega de seleccionar el personal que requereix la seva secció, sota la decisió final del responsable de l'establiment.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE