Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la construction manager és el/la professional responsable de gestionar la contractació necessària (materials, empreses industrials, professionals, etc.) per a l'execució material de l'obra i de coordinar tots aquests contractes, assegurant-se de l'acompliment del objectius establerts de planificació, costos i qualitat de l'operació.

Tasques

Les tasques associades a aquest perfil professional són:
  • Si és contractat/da per a què intervingui en la fase de projecte, supervisa amidaments i pressupostos, demana i compara ofertes de materials, empreses industrials, professionals, etc.
  • Si és contractat/da desprès de la fase de projecte, fa auditoria prèvia per constatar que tot és correcte i assumir el projecte.
  • En la fase de construcció, fa el seguiment de terminis i costos.
  • Coordina i controla el desenvolupament de l'obra i dels contractistes, per tal que els diferents materials, empreses industrials, professionals, etc., estiguin a l'obra en el moment oportú i compleixin els terminis acordats.
  • Fa seguiment del pla de qualitat de l'obra i supervisa totes les proves i/o analítiques que s'encarreguen sobre la qualitat dels diferents materials.
  • S'assegura de l'aplicació del pla o plans de seguretat i salut en el treball i controla les possibles incidències que puguin sorgir.
  • Gestiona la documentació final per al lliurament de l'obra acabada: certificacions; altes de serveis; etc.
  • Un cop acabada l'obra, dóna assistència a la postvenda per si hi ha algun desperfecte, incidència, reclamació, etc.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE