Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

CSS

Descripció

Dins de cada obra, aquest/a professional és responsable de l'acompliment de la Llei de prevenció de riscos laborals (PRL) així com les normatives de seguretat i salut laboral vigents en cada moment, vetllant pels principis de seguretat i salut i l'acció preventiva.

Tasques

Les tasques associades a aquest perfil professional són:
  • En funció de la normativa existent, determina les necessitats i estableix les millors estratègies per garantir la seguretat en l'obra.
  • Elabora (o fa que s'elabori, sota la seva responsabilitat) l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que estableix la LPRL de 1997 i la Guia tècnica de 2006, que estableix disposicions específiques de seguretat i salut durant les fases de projecte i execució de les obres.
  • Coordina que es tinguin en compte els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut (establerts a l'art. 15 LPRL) i les previsions de l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, durant l'elaboració del projecte.
  • Coordina les activitats a l'obra per garantir que s'apliqui l'acció preventiva per part d'empreses i treballadors/es autònoms/es.
  • Adopta les mesures de control d'accés a l'obra.
  • Té cura del llibre d'incidències, que ha d'estar sempre a l'obra.
  • Disposa de la paralització de l'obra total o parcial en cas de risc greu o imminent, donant-ne compte a la Inspecció de Treball, als contractistes i subcontractistes afectats i als/a les representants dels seus treballadors/es.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE