Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La major part de les importacions de mercaderies de llarga distància es fan per via marítima, d'aquí que aquest perfil prengui una gran rellevància en el comerç i el transport internacional. I és que, el o la cap d'importació dirigeix les operacions relatives a la importació de mercaderies, en l'àmbit de les empreses transitàries i consignatàries marítimes, supervisant totes les gestions pròpies d'aquest procés i contactant amb els i les clients per establir les condicions i terminis de les mercaderies.

Les empreses consignatàries de vaixells operen com intermediàries independents que actuen en nom i per compte de la persona propietària d'un vaixell ja sigui navilier o armador, executant en el port totes gestions associades al transport de mercaderies. Es tracti de lliurament i càrrega o la recepció i descàrrega de mercaderies, les consignatàries s'ocupen de totes les gestions administratives associades a la mercaderia. A més, es pot donar el cas que una mateixa consignatària representi a varies companyies navilieres.

Per la seva banda, una companyia transitària és una empresa que presta serveis en el transport internacional de mercaderies, sent una intermediària entre importadors o exportadors i companyies de transport internacional (per qualsevol medi marítim, aeri o terrestre).

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
 • Coordina amb la clientela les operacions d'importació de mercaderies, en relació als terminis, condicions del transport i aplicació dels INCOTERMS (normes reguladores de les condicions de transport internacional i lliurament de les mercaderies que es fan servir per dividir i assignar els costos de les transaccions internacionals de mercaderies, delimitant les responsabilitats i riscos entre la persona compradora i venedora).
 • Rep les comandes de la clientela, acorda les especificacions relacionades amb la logística i el lliurament de les mercaderies, en aplicació de les normes INCOTERMS, aplicables a la mercaderia, en el seu cas a l'emmagatzematge a port i reexpedició terrestre a destí.
 • Rep les mercaderies i les posa a disposició de la clientela o del/de la transportista terrestre en el seu cas.
 • Elabora els procediments i instruccions necessàries per a les operacions del transport de mercaderies, efectuant el seguiment i gestió de les mateixes:
  • Informa a la persona client de les condicions de transport.
  • Prepara l'avís d'arribada del vaixell amb les mercaderies i ho notifica.
  • Tramet a la persona client els avisos d'enviament de la mercaderia a destinació.
  • Liquida les despeses del transport, d'acord amb els INCOTERMS aplicables.
  • Despatxa les Duanes (elabora els documents de declaració i paga les taxes duaneres).
  • Coordina la retirada de la mercaderia amb Duanes, transportistes i la persona client.
  • Ordena la facturació dels serveis prestats.
 • Controla el trànsit de les mercaderies per satisfer les condicions acordades amb els/les clients i supervisa el compliment de les condicions (INCOTERMS) de transport establertes. Resol les incidències que es puguin produir, informant en el seu cas a la clientela.
 • Realitza el control de qualitat de la recepció dels productes amb el suport del personal al seu càrrec que verifiquen l'estat de les mercaderies.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE