Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El perfil de comercial de transports i serveis logístics en una empresa de transport o en un operador logístic és el del o la professional que s'encarrega de comercialitzar els serveis de l'empresa i fer la recerca de clients. Per aquest motiu, ha de conèixer en profunditat aquest mercat, tant els diferents productes que pot oferir com les necessitats dels seus potencials clients i de com pot ajudar-los a cobrir les seves necessitats.

Normalment, actua sota la supervisió de la direcció comercial o, en el cas de petites empreses, directament de la direcció general o de gerència, a la qual reporta. Actua amb un ampli marge d'autonomia per l'establiment de relacions mercantils amb els seus clients, concretant-les mitjançant la signatura d'un contracte de prestació de serveis. Un cop signat el contracte, porta el seguiment de les relacions amb els clients durant la vigència del contracte, procurant atendre i satisfer les seves necessitats i efectuant visites programades amb caràcter periòdic.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Fa la recerca de nous clients per a l'empresa, als quals ofereix el seu catàleg de productes o serveis. Normalment això comporta l'establiment d'un pla de visites a les empreses potencialment clients, les quals poden ser concertades.
  • Comercialitza els productes i serveis propis de les empreses de serveis logístics. Defineix marcs contractuals, definint el nivell de servei, les ràtios de qualitat i els escandalls de costos i la seva revisió i possible modificació en vistes a una relació mercantil de llarga durada.
  • Ha de portar un registre de les visites efectuades i de les informacions recollides dels clients, de les ofertes que els ha presentat, incorporant la informació en el sistema utilitzat per l'empresa.
  • Ha d'avaluar periòdicament la solvència dels clients de l'empresa i el risc de les operacions, per tal d'assegurar-ne el cobrament.
  • Ha d'assessorar als clients i potencials clients de l'empresa sobre les millors solucions i els serveis que més bé s'adaptin a les seves necessitats.
  • Elabora els pressupostos de cada client i fa la negociació per aconseguir el marge comercial d'acord amb els objectius de l'empresa.
  • Ha de portar el control i seguiment del compte de negoci dels clients que té assignats, mantenint les dades actualitzades, preparant els informes de gestió del mateixos.
  • Ha de portar un registre de les incidències amb cada client i reportar-les a la seva direcció.
  • Realitza estudis de la competència i, si s'escau, fa propostes per millorar la competitivitat de l'empresa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE