Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Analista

Descripció

Assessora les empreses clients en l'estratègia d'introducció de models de negoci relacionats amb Internet i, posteriorment, els aplica tenint en compte les característiques de l'empresa i del sector on la companyia duu a terme la seva activitat.

El/La consultor/a en e-business ha de posseir coneixements transversals: d'una banda, ha de dominar les tecnologies de la informació i de la comunicació i, de l'altra, ha de saber com es gestiona una empresa a fi de poder aplicar-hi les solucions tecnològiques més idònies d'acord amb la necessitat estratègica del negoci.

El seu perfil serà més o menys tècnic en funció del tipus de solució que s'hagi d'introduir. D'aquesta manera, el/la consultor/a en e-business ha d'observar la cadena de valor de l'empresa client, que comença en la compra, passa per la producció i acaba en la venda, per tal de veure en quins punts haurà d'incidir el sistema tecnològic a aplicar.

Quan una empresa decideix adoptar una solució e-business, té l'objectiu de fer els seus processos empresarials (com, per exemple, les compres, vendes o els servei al client) més productius, mitjançant l'ús d'Internet. Tenint en compte aquestes exigències, el/la consultor/a haurà de donar a la firma client la resposta al com, quan i on ha de potenciar el negoci a través de l'ús de la xarxa.

És interessant assenyalar que el comerç electrònic consisteix a realitzar transaccions de compravenda a través d'Internet i es considera una solució integrada dins de l'e-business.

Tasques

L'e-business no només implica la venda de productes per Internet al client final (B2C), sinó que també inclou la canalització dels fluxos d'informació entre dos o més companyies a través de la xarxa (B2B), així com la gestió dels coneixements. En aquest sentit, les tasques del/de la consultor/a e-business poden ser molt diverses en funció del grau de complexitat de la solució que s'ha d'introduir:
 • Assessora l'empresa en l'estratègia a seguir.
  Col·labora en l'anàlisi de la posició de l'empresa dins del mercat i del seu sector.
  Analitza els requeriments de l'empresa client i l'assessora sobre els possibles riscos.
  Avalua els punts dèbils de la companyia i els més forts a nivell estratègic per tal d'optimitzar-los.
  Defineix l'entorn estratègic sobre el qual se sustentarà el projecte e-business i els objectius futurs de la companyia.
  Coordina els recursos interns i, si s'escau, determina els mecanismes tècnics necessaris per fer efectiu un futur transvasament d'informació entre l'empresa i els seus futurs partners (per exemple, la introducció d'una passarel·la de pagament).
  Defineix quin és el model de negoci que més convé a la companyia per operar en xarxa.
 • Coordina i supervisa l'aplicació de solucions tecnològiques.
  Desenvolupa l'arquitectura dels models d'informació que s'han d'aplicar, així com els seus nivells de seguretat.
  Intordueix gradualment el sistema e-business, que normalment té quatre etapes:
  1. Realització d'una web bàsica.
  2. Realització d'una web amb capacitat per establir transaccions comercials bàsiques.
  3. Integració de processos d'informació amb personal, empreses proveïdores i clientela.
  4. Automatització total de la gestió empresarial.
 • Realitza proves globals i d'integració de processos.
  Posa en marxa el pla de formació de la plantilla que ha de treballar en el nou entorn.
  Mesura els resultats generals del sistema aplicat i en fa el seguiment.
  Estudia noves oportunitats de negoci tenint en compte les solucions d'e-business introduïdes.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE