Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La vetllador/a de persones en situació de dependència realitza accions dirigides a la preservació de l'autosuficiència funcional, mental i social de persones que es troben en període d'envelliment, i que també pateixen algun tipus de demència.

La demència és una síndrome clínica orgànica caracteritzada per una disminució adquirida, generalment gradual i progressiva, de les funcions intel·lectuals (memòria, orientació temps-espai, comportament, llenguatge, etc.), de manera que interfereix en les activitats socials de la persona, però sense alteració del seu estat de consciència.

Aquest perfil ocupacional té com a objectiu reduir les discapacitats mitjançant mesures preventives, assistencials i rehabilitadores.

Tasques

 • Prepara, posa en pràctica i avalua activitats dirigides a promoure l'autonomia del/de la pacient i a alentir l'evolució de les discapacitats associades (físiques -fractures, artrosi, etc.-; sensorials -agudesa visual, sordesa, etc.-; mental -ansietat, insomni, etc.-, i social -dèficit de socialització-).
  Treballa la memòria episòdica, semàntica i conductual de la persona (per contrarestar les pèrdues de memòria).
  Realitza exercicis de moviments voluntaris (per contrarestar apràxies).
  Estimula la capacitat de parla i de comunicació a través del llenguatge (per contrarestar afàsies).
  Afavoreix el reconeixement d'objectes (per contrarestar agnòsies).
  Intervé en els trastorns de personalitat i de comportament del/de la pacient (passeigs erràtics, desorientació en l'espai i el temps, agressivitat, incontinència, etc.).
  Treballa el pensament abstracte del/de la pacient i la capacitat de concentració.
 • Optimitza els factors exògens del/de la pacient (condicions de vida, etc.).
  Promou l'orientació del/de la pacient en el seu entorn físic i social, i evita els canvis.
  Assessora en les condicions de seguretat personal en l'entorn físic (prevenció d'accidents, etc.).
  Controla l'alimentació del/de la pacient (hàbits, administració de líquids, dieta equilibrada i variada, rica en proteïnes i fibra, moderació de la ingesta de begudes alcohòliques, etc.).
 • Participa en el diagnòstic diferencial bàsic i fa el seguiment de l'evolució de la demència, el procés i el grau de dependència del/de la pacient.
  Examina l'estat físic i mental del pacient i identifica els símptomes clínics.
  Du el control dels factors de risc (cardiovasculars, etc.) i, en cas de tractament farmacològic, supervisa l'administració de medicaments.
  Informa adequadament al/a la pacient del trastorn que pateix.
  Deriva el pacient a d'altres professionals, si s'escau.
 • Realitza tasques d'orientació i suport a la família o l'entorn més pròxim del/de la pacient.
  Dóna informació a la família sobre la malaltia, la seva evolució, les seves complicacions i les situacions emocionals que comporten.
  Implica la família en el tractament.
  Assessora a la família sobre els recursos existents i els aspectes legals bàsics (declaració d'incapacitat, tramitació d'ajudes econòmiques, retirada del carnet de conduir, etc.).
  Promou la participació dels familiars a grups d'autoajuda.
 • Coordina els serveis i els recursos, ja siguin personals, familiars o socials (treballadors familiars, centres de dia, grups d'autoajuda, voluntaris, etc.) com sanitaris (equips d'atenció primària, hospital de dia, recursos sociosanitaris).


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE