Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Front Office Manager, Front Desk Manager.

Descripció

El Cap de Recepció és la persona encarregada d'organitzar, dirigir i controlar l'àrea de Recepció, gestionar l'oferta d'habitacions, tenint en compte les reserves, entrades, sortides, facturació i situacions especials (canvis, overbooking, no shows, etc.), i optimitzar els recursos materials i humans dels quals disposa, amb l'objecte d'oferir una major qualitat de servei al client, una major satisfacció al treballador, i la màxima ocupació i producció a l'hotel. El Cap de Recepció s'encarrega bàsicament de fer funcionar la seva àrea en consonància amb la filosofia de l'establiment hoteler per aconseguir els objectius empresarials.

Tasques

La recepció és el primer i principal contacte que el client té amb l'establiment hoteler, per aquest motiu és molt important transmetre una impressió adequada de professionalitat, qualitat i hospitalitat. Per aconseguir-ho, el cap de recepció ha d'assegurar la correcta formació del seu equip i l'optimització dels processos i operacions pròpies del departament de recepció.
Entre les principals tasques del cap de recepció destaca:

Gestió del personal de recepció:
 • Selecció de personal del departament, o bé, col·laboració amb el departament de Recursos Humans en la gestió d'altes, baixes, permisos, nòmines... etc, corresponents a l'equip de recepció.
 • Elaboració de torns i vacances del personal.
 • Comunicació al personal dels objectius empresarials i departamentals establerts.
 • Planificació i organització de les tasques del departament.
 • Supervisió de les tasques del departament assistint al personal quan sigui necessari.
 • Gestió de la formació entre els components del departament.
Gestió dels resultats econòmics del departament:
 • Compliment del pressupost establert per a la seva àrea.
 • Utilització dels recursos de la manera més eficient.
 • Interpretació dels resultats mensuals del pressupost, comparant-los amb els realment establerts i adoptant les accions correctores necessàries.
Gestió dels recursos materials:
 • Control, en col·laboració amb el Cap de Compres, dels estocs de material d'oficina, informatiu i de recepció del departament.
 • Planificació amb el departament de neteja de la freqüència dels processos de neteja en les àrees del departament.
 • Supervisió de la conservació dels uniformes del personal i el mobiliari de recepció.
Control i innovació en el departament de recepció:
 • Control de les fulles de reserva per a cada dia, per assegurar el correcte compliment d'aquestes i detectar possibles incidències en el llistat d'arribades (reserva VIP, discapacitat en cadira de rodes, família amb nens...).
 • Supervisió en l'assignació d'habitacions a grups pendents d'arribar.
 • Gestió dels "cupos" o grups d¿habitacions pendents de reserva assignats als diferents intermediaris turístics.
 • Control de la facturació del dia, assegurant el correcte tancament de les factures emeses als clients durant el dia així com les factures a crèdits derivades al departament de comptabilitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE