Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest professional és el responsable de la direcció dels projectes de disseny i construcció d'instrumentació i equipament per a vehicles espacials, p. ex., des d'equips de control per a satèl·lits i equips de mesura fins a equips d'assajos, com ara neveres. També gestiona els recursos humans i materials que s'assignen al projecte.

Els projectes de disseny d'instrumentació de vehicles espacials es caracteritzen perquè són poc recurrents però molt exigents pel que fa a l'aplicació de les últimes tecnologies. De resultes d'això, el director de projecte ha d'actualizar permanentment els seus coneixements tècnics per tal d'economitzar i planificar correctament el projecte en virtut de la tecnologia disponible.

Tasques

  • Prepara les licitacions (ofertes de contractes que s'atorguen en un concurs públic) de projectes de disseny i fabricació de la instrumentació de vehicles espacials. És molt comuna l'externalització del treball a altres empreses, que elaboraran els subsistemes dissenyats, o fins i tot el disseny, un cop especificats els requeriments.
  • Planifica el projecte, n'estableix el calendari i les fites de control i avenç, i determina els requeriments de personal, perfils professionals i recursos materials necessaris.
  • Assigna les tasques a l'equip humà que està al seu càrrec i també s'ocupa de gestionar el subministrament de l'equipament material necessari.
  • Supervisa els progressos del projecte i gestiona les incidències que puguin aparèixer. Decideix les solucions que s'han d'adoptar i, atenent aquestes decisions, actualitza la planificació del projecte.
  • Administra la documentació del projecte al llarg del seu desenvolupament. Val a dir que la gestió de la documentació és una tasca molt exigent, ja que en gran mesura en depèn l'èxit final del projecte. Per aquest motiu, aquest professional s'encarrega d'assegurar-ne la integritat i correcció.
  • S'ocupa de la gestió econòmica del projecte.
  • S'encarrega d'informar sobre el desenvolupament del projecte a la direcció de l'empresa i al client.
  • Organitza i dirigeix les reunions de seguiment i presentació del projecte, tant les internes com les dutes a terme amb el client. El director de projecte és qui tracta directament amb el client. Hi ha d'haver una comunicació directa i freqüent entre el director de projecte i l'enginyer de sistemes assignat, així es garanteix la correspondència entre el disseny i les expectatives del client.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE