Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

DEO

Descripció

Formant part de la direcció facultativa (grup de professionals en qui recau la responsabilitat de dirigir les obres), el director/a d'execució d'obra té la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra, controlant, qualitativa i quantitativament, el que s'edifica, i duent a terme el control de la qualitat de l'obra.

Tasques

Les tasques associades a aquest perfil professional són
  • En ocasions, col·labora en fase de projecte, marcant criteris constructius, qualitats de materials, etc.
  • Visita l'obra per constatar que es segueix la planificació i verificar l'estat de l'execució.
  • Fa seguiment dels costos i analitza possibles desviacions.
  • Controla els terminis d'execució i de contractació.
  • Fa el seguiment i control de la planificació i treballs que realitza el contractista.
  • Elabora, segueix i legalitza el programa de control de qualitat que determina el CTE per als diferents processos constructius.
  • Fa control de materials i sol·licita proves i/o assaigs.
  • Realitza el control de l'execució i de l'obra acabada.
  • Revisa les certificacions de l'empresa constructora, per tal que aquestes siguin correctes i l'obra tingui en regla tota la documentació que exigeix la LOE (Llei d'Ordenació de l'Edificació) i el CTE (Codi Tècnic de l'Edificació).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE