Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

En el transport marítim de mercaderies, cada vegada més rellevant en el context d'un món globalitzat amb elevats volums d'intercanvi comercial a nivell internacional, apareix la figura clau de les empreses consignatàries de vaixells. Aquestes empreses operen com a intermediàries independents que actuen en nom i per compte del propietari d'un vaixell, ja sigui navilier o armador, executant en el port totes gestions associades al transport de mercaderies. Ja sigui el lliurament i càrrega o la recepció i descàrrega de mercaderies, les consignatàries s'ocupen de totes les gestions administratives associades a la mercaderia. A més, es pot donar el cas que una mateixa consignatària representi a varies companyies navilieres.

Dins les empreses consignatàries, el perfil de documentalista és el d'aquell/a professional que realitza personalment totes aquestes gestions de documentació administrativa associades al transport marítim de mercaderies.

Tasques

Les tasques associades a aquest perfil professional són:
  • Rep del client la documentació descriptiva i les demés instruccions de la mercaderia objecte de transport.
  • Elabora la documentació de gestió de l'exportació o la importació per a l'Administració Duanera i Portuària, segons la normativa vigent.
  • Elabora la documentació d'embarcament i sortida de la mercaderia per al vaixell.
  • Elabora i lliura la documentació administrativa necessària per al trànsit de la mercaderia vers els mitjans de transport i els transportistes terrestres. Obté i processa la informació provinent dels transportistes terrestres.
  • Rep i processa la informació i documentació relativa a les importacions de mercaderies i les introdueix al sistema informàtic.
  • Verifica que la documentació respongui a les instruccions dels clients i compleixi la normativa vigent. Remet originals i còpies als clients.
  • Manté comunicació amb els agents de tràfic de les empreses transitàries, els transportistes i la Duana per al tràmit de la diversa documentació que correspon a les seves tasques.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE