Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Interiorista

Descripció

El/la dissenyador/a d'espais interiors s'encarrega de pensar la disposició final de l'interior dels espais construïts i vetllar per a la seva correcta execució. Pot exercir la seva ocupació tant en la construcció d'obres noves com en les operacions de rehabilitació o reforma d'edificis, i tant en espais destinats a habitatge com en espais destinats a llocs de treball, o a qualsevol altre tipus d'ús (per exemple, un hotel o un centre docent). Per tant, el/la dissenyador/a d'espais interiors pot participar tant en la fase de projecte o definició de qualsevol obra com en la fase d'execució de la mateixa.

Així, aquest/a professional és qui s'encarrega d'idear i desenvolupar l'espai. Per tant, requereix d'un coneixement integral del projecte i de les relacions que s'espera que hi hagi entre les persones que allà desenvoluparan una o altra activitat sempre cercant el confort i la usabilitat de l'espai interior.

El/la dissenyador/a d'espais interiors pot desenvolupar algunes especialitzacions per abordar més específicament alguns segments del mercat de treball, com per exemple en mobiliari i il·luminació en ambients domèstics, de producció (per exemple, en oficines o plantes de producció industrial) o en interiors d'ús col·lectiu. Una altra especialització, a tall d'exemple, pot ser que el/la dissenyador d'espais interiors vetlli per la imatge i la decoració d'un determinat grup empresarial o comercial (per exemple, un grup hoteler o una empresa de franquícies), encarregant-se de comunicar el concepte i la marca, la imatge empresarial i transmetent-la mitjançant el disseny i la decoració de l'arquitectura interior a través de l'elecció del mobiliari adequat, els colors i materials idonis, la il·luminació correcta, prioritzant així la transmissió d'una determinada identitat.

Tasques

Les principals tasques que duu a terme el/la dissenyador/a d'espais interiors són:
 • Anàlisi del projecte, els seus objectius i el mercat.
  El/La professional necessita comptar amb uns coneixements especials de l'objectiu del projecte de construcció, reforma o rehabilitació en la que intervé: ús final, característiques constructives o de comfort, entre altres. Per tant, en el moment d'iniciar el projecte, el/la dissenyador/a d'interiors, conjuntament amb l'empresa promotora i les consultories externes, pot realitzar estudis previs a l'avantprojecte que permetin crear un entorn de més innovació, estudis de tendències, de tecnologies, d'usabilitat, d'ergonomia, de la llum, d'hàbits d'ús, etc.
 • Avantprojecte de disseny o elaboració de les primeres hipòtesis.
  Proposa una idea creativa de l'espai a projectar i presenta elements per a la seva comprensió. En l'avantprojecte ha de quedar molt clara la distribució espacial dels diferents usos, l'estructura i materials a utilitzar, l'ambient que es crearà i també del mobiliari i la il·luminació que es vol aplicar.
  Presenta alguns detalls tècnics per mostrar les novetats tècniques o la viabilitat constructiva, com també plànols acotats amb mides generals per poder explicar millor l'avantprojecte. Aquesta representació pot ser feta amb renders en 3D, animacions gràfiques en 3D, visites virtuals, plànols tècnics de cotes generals, mostres de materials o maquetes, per tal que el projecte es comprengui amb tota claredat. A més, selecciona i proposa materials i acabats.
 • Disseny del projecte tècnic
  Un cop aprovada la proposta d'avantprojecte, realitza el projecte amb la definició exhaustiva de tots els elements i detalls per poder-lo desenvolupar industrialment o constructivament, per exemple, el disseny específic d'un mobiliari concret, la definició de la il·luminació i tots els elements de decoració.
 • Coordina i gestiona la producció del projecte.
  Segons l'estructura empresarial en què treballi, s'encarrega de coordinar altres professionals col·laboradors del propi equip o externs que tractaran altres aspectes de l'espai com pot ser la comunicació i imatge gràfica, si en té. Gestiona la producció final de l'espai amb tots els industrials (proveïdors externs), controlant la qualitat, els pressupostos i la realització i construcció final.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE