Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Director/a de centres de dia i centres residencials per a gent gran

Descripció

El/La director/a de centres de gent gran dirigeix espais d'atenció i assistència a la gent gran en el marc d'una institució d'acollida parcial o total. En aquest sentit, planifica i organitza les activitats i recursos de la seva institució, d'acord amb paràmetres de qualitat, per tal de garantir la correcta prestació dels serveis que s'ofereixen des dels centres de dia o les residències geriàtriques.

Tasques

 • Planifica, organitza, gestiona i supervisa el correcte funcionament dels centres de dia i les residències de gent gran.
  Elabora els objectius de treball concrets a partir de la planificació general de gerència; estableix, si s'escau, el calendari, els/les responsables i el seguiment adient per a cadascuna de les àrees d'intervenció de la residència o centre de dia (salut, lleure, esport, etc).
  Avalua, com a mínim anualment, el grau de qualitat dels serveis i el grau de satisfacció de les persones usuàries.
  Actualitza la documentació oficial del centre, així com la informació corresponent a les persones usuàries, vetllant pel compliment dels requisits legals establerts.
  Coordina l'atenció de les persones usuàries feta a través d'altres serveis, organitzacions i institucions afins (p. ex., àrees de serveis socials de les administracions públiques).
  Concerta la contractació de serveis o productes amb proveïdors externs a l'organització (càtering, serveis lúdics i recreatius, serveis d'esport i lleure).
 • Planifica, gestiona i supervisa les funcions assignades al personal del centre.
  Planifica i dirigeix reunions periòdiques de seguiment d'objectius entre tot el personal adscrit a l'organització.
 • Planifica, gestiona i supervisa els serveis amb relació a les persones ateses dins la seva organització.
  Supervisa l'atenció integral de la qualitat amb confort i seguretat per a tots els residents, i la garanteix durant les 24 hores del dia i tots els dies de l'any.
  Té cura de l'acompliment dels drets del/de la resident i la lliure voluntat de l'ingrés o permanència de les persones ateses a la residència.
  Valora l'atenció i les necessitats de les persones ateses, així com els canvis que es puguin presentar en el decurs de la seva estada.
  Potencia la participació de la família del/de la resident en la planificació de les activitats de la residència. Soluciona les queixes o suggeriments que puguin presentar els/les residents o familiars.
 • Representa externament la residència o centre de dia.
  Estableix contactes amb empreses, organitzacions o administracions per tal de promoure o concertar la prestació de serveis.
 • Realitza accions de formació continuada per tal d'estar al corrent de les innovacions produïdes en el camp de la gerontologia i la geriatria, amb la finalitat de millorar la prestació de serveis del centre de dia o la residència.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE