Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Director/a de granja pedagògica. Director/a de granja-escola.

Descripció

El director de granges educatives dirigeix un centre educatiu generalment amb animals i localitzat en àrees rurals, la finalitat del qual pot centrar-se tant en l'organització d'activitats ludicoeducatives adreçades al coneixement directe de la natura i el món dels éssers vius, com en la programació d'activitats permanents en el marc de programes assistencials (socials o sanitaris) o educatius, que es basin en les teràpies assistides amb animals o en teràpies a l'aire lliure.

A més, les granges educatives poden oferir serveis de cura i manteniment d'animals domèstics. Com a organitzacions de caire educatiu, assistencial i terapèutic, solen concertar la prestació dels seus serveis amb administracions o associacions no governamentals, i sovint actuen sense finalitat de lucre.

Tasques

 • Planifica i organitza la dinàmica de funcionament de la granja educativa.
  Elabora i organitza una programació de serveis i activitats lúdiques, recreatives, educatives i assistencials, concertades o no amb administracions públiques o organitzacions no governamentals.
  Dissenya activitats en funció de les característiques i necessitats del seus clients (estudiants, menors en situació de règim de reclusió interna, població drogodependent, col·lectius amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, etc.).
  Gestiona els recursos financers i té cura de la gestió empresarial del centre (control pressupostari, comptabilitat, etc.).
  Elabora un pla de màrqueting per a la promoció del centre, en el cas que persegueixi finalitats lucratives.
  Estableix i dóna a conèixer l'orientació pedagògica del centre.
  Estableix i dóna a conèixer les normes de seguretat i higiene específiques, i vetlla pel seu compliment.
 • Planifica, gestiona i supervisa les activitats relacionades amb la cura i el manteniment dels animals de la granja.
  Elabora el pla de seguiment dels requeriments mèdics i sanitaris per a cadascuna de les espècies animals que resideixen a la granja (vacunació, principals malalties, prevenció de plagues, calendari de reproducció, etc.).
  Elabora el pla de règim alimentari (horaris, aliments,...) en funció de les necessitats fisiològiques dels animals de la granja, i la seva adequació a l'ecosistema natural de la granja.
 • Planifica, gestiona i supervisa les activitats relacionades amb la cura i el manteniment de les infraestructures i equipaments necessaris per al manteniment dels animals.
  Estableix els requeriments bàsics per a les dotacions, infraestructures i equipaments dels animals, en funció de les necessitats espacials i fisiològiques de cada subespècie, i la seva adequació a l'ecosistema de la granja.
 • Dissenya i dirigeix les activitats formatives que es porten a terme a la granja.
  Dirigeix l'equip docent i la planificació d'activitats lúdiques, recreatives, assistencials o formatives, especialment si la granja esdevé un centre de residència permanent per a determinats col·lectius.
  Supervisa l'avaluació individual de les persones residents a la granja, segons els objectius d'aprenentatge o de reinserció social o sanitària pels quals han estat adreçades a la granja.
  Elabora o supervisa historials o informes individuals, i certifica el compliment d'objectius per part de les persones, d'acord amb la finalitat per la qual s'han adreçat a la granja.
 • Representa externament la granja educativa en el territori.
  Estableix contactes amb empreses i organitzacions (fins i tot altres granges o centres similars) relacionades amb la promoció d'activitats formatives, visites, o amb les quals concerta la prestació de serveis.
 • Coordina els recursos humans i els recursos animals.
  Estableix criteris per a la gestió integral del personal adscrit a la granja (formadors, cuidadors, pedagogs, psicòlegs, etc.).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE