Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Director/a de restauració de col·lectivitats.

Descripció

És el/la professional que dissenya, planifica, organitza i coordina, per a una empresa o institució, totes les tasques i la logística necessàries per prestar un servei de restauració col·lectiva en un espai polivalent. Els serveis de restauració col·lectiva s'utilitzen tant en la celebració d'esdeveniments puntuals com en l'explotació habitual d'altres activitats que comporten la manutenció dels usuaris -transport aeri, marítim i terrestre, escoles, hospitals, presons, etc.

Tasques

El/La director/a de catering s'ocupa de tot el procés comprès entre la presa de contacte amb el client i la finalització de la prestació del servei.
  • Defineix juntament amb el client les necessitats que ha de complir el servei, tenint en compte factors condicionants com el lloc de la celebració, el nombre d'assistents, el tipus de servei, la decoració requerida, etc.
  • Elabora un pressupost detallat en què especifica totes les partides pressupostàries que comporta el servei.
  • Negocia i gestiona el pressupost amb el client.
  • Adapta la seva oferta a les expectatives culinàries del client, hi introdueix modificacions per respondre a prestacions complementàries -decoració, ambient, música- i vigila sempre el control del pressupost.
  • S'ocupa de supervisar el muntatge necessari per prestar el servei i controla que respongui al nivell de qualitat acordat.
  • Contracta i organitza el transport i la logística necessaris.
  • Controla i planifica la dotació de jocs de taula, material i equips necessaris.
  • Coordina i dirigeix l'equip humà encarregat de prestar el servei.
  • Dirigeix i supervisa la qualitat en la presentació d'aliments i begudes i el compliment de les normes sanitàries i d'higiene.
  • Es responsabilitza de la recollida i control una vegada acabat el servei de restauració col·lectiva.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE