Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Engalzador/a - muntador/a d'equips elèctrics i electrònics

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Muntador/a de maquinària elèctrica; Muntador/a d'aparells i quadres elèctrics; Muntador/a d'equips i aparells electrònics

Descripció

Professional que engalza, munta, modifica i manté components d'equips elèctrics, electromecànics i electrònics, com sistemes de gravació d'imatges i so i sistemes de comunicació, i instal·la i repara instal·lacions elèctriques i els seus cables, de conformitat amb normes i prescripcions tècniques.

L'activitat professional es desenvolupa en empreses de qualsevol dimensió dedicades a la fabricació, muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics; fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics; fabricació de material i equip elèctric; reparació d'equips elèctrics i d'equips electrònics i òptics; depenent funcional i jeràrquicament d'un/a superior.

Tasques

 • Realitza operacions d'engalzat en el muntatge d'equips elèctrics i electrònics, en les condicions de qualitat i seguretat establertes i segons les indicacions rebudes:
  Acobla components i sistemes elèctrics i electrònics dels aparells que fabriquen.
  Col·loca, alinea i subjecta peces a bastidors emprant eines manuals o motoritzades i equips de soldadura a l'estany i de microsoldadura.
  Acciona màquines per enrotllar les bobines de filferro usades en equips i components elèctrics com registradors, transformadors, debanats de l'induït, motors elèctrics i generadors.
  Munta components electrònics en plaques de circuit imprès.
  Realitza operacions de subjectat i etiquetat en el muntatge dels equips elèctrics i electrònics.
 • Realitza operacions de connexió en el muntatge d'aparells elèctrics i electrònics:
  Implanta connectors en els conductors per al muntatge dels equips elèctrics i electrònics.
  Interconnecta elements i realitza operacions de fixació i etiquetat en el muntatge d'equips elèctrics i electrònics.
  Inspecciona i prova els components i les instal·lacions i circuits de cablejat per assegurar el correcte funcionament.
 • Realitza operacions auxiliars en el manteniment d'equips elèctrics i electrònics:
  Realitza operacions d'obertura i desmuntatge d'equips elèctrics i electrònics.
  Realitza operacions de substitució d'elements, muntatge i engalzat en processos de manteniment d'equips elèctrics i electrònics.
  Realitza operacions auxiliars en els processos de manteniment, seguint les indicacions donades.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE