Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

És un especialista en gestió i màrqueting en empreses de serveis. Així doncs, gestiona els processos de prestació dels serveis o bé s'encarrega dels factors lligats a la comercialització i l'identificació dels segments de mercat i de la demanda potencial d'aquests serveis. Cal un especialista en l'àmbit dels serveis ja que, a diferència dels béns, els serveis són productes intangibles i els processos de producció, distribució i consum de la majoria són simultanis en el temps i coincidents en l'espai. La prestació de serveis requereix, gairebé sempre, la presència i la coparticipació dels usuaris.

Aquestes i altres característiques dels serveis i de la naturalesa de les prestacions plantegen problemes de gestió específics i força diferents als de la gestió de les activitats de producció de béns de consum o d'equipament:

  • Els serveis, com que són intangibles, no poden emmagatzemar-se. Per tant, l'ajust entre oferta i demanda no es pot fer en aquest cas mitjançant una gestió d'estocs adequada.
  • La coparticipació de l'usuari en el mateix procés de prestació dels serveis exigeix una atenció molt especial en el disseny dels processos d'interacció amb els clients.
  • La intangibilitat dels serveis fa molt més difícil individualitzar quina és la unitat de producte en aquestes activitats, la qual cosa també fa difícil mesurar la productivitat i la qualitat de la prestació. Els criteris d'avaluació i d'assegurament de la qualitat dels serveis són substancialment diferents als dels béns tangibles.
  • La simultaneïtat de la prestació i del consum dels serveis dificulta, així mateix, el control extern mitjançant la inspecció de la qualitat i l'establiment de garanties.
  • La intensa participació del factor humà en la prestació de la majoria dels serveis fa que aquests siguin força heterogenis i que sigui difícil estandarditzar-los, i en conseqüència aprofitar economies d'escala.

Tasques

Aquest professional pot treballar en una empresa de qualsevol dels sectors de serveis, normalment dins el departament de direcció de producció o bé dins del departament comercial o de màrqueting. En aquest cas, pot dur a terme funcions molt variables, relatives:
  • La gestió de l'oferta del servei: participa en el desenvolupament del concepte de servei, desenvolupament del paquet bàsic de serveis (essencials, serveis i béns facilitadors, de suport), de les condicions d'accessibilitat al servei, etc.
  • La gestió del procés de prestació del servei: cerca l'optimització de la productivitat, així com dels costos i de la qualitat dels serveis, participa en l'organització dels recursos interns per a la prestació del servei.
    La gestió de màrqueting extern: identifica i selecciona els segments i les vetes de mercat, determina el màrqueting mix adequat, gestiona la base de dades de clients, promociona la satisfacció dels clients, gestiona la imatge i la comunicació.
  • La gestió del personal de servei: crea i fomenta una cultura de serveis, dissenya els sistemes d'incentius eficaços.
L'expert en gestió i màrqueting de serveis pot formar part també d'una empresa de consultoria. En aquest cas, la seva activitat professional consisteix a assessorar altres empreses de serveis sobre algun dels aspectes anteriors.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE