Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal d'aquest/a professional és la de realitzar les tasques necessàries per a la càrrega i descàrrega de materials, habitualment en un vaixell mercant. La feina d'estibador/a està completament regulada a nivell oficial, atès que l'estiba i desestiba de bucs es considera un servei públic.
L'estiba implica la correcta disposició de les mercaderies a bord d'un vaixell, tenint en compte la seva estabilitat i la ubicació més idònia per a la navegació, així com la compatibilitat de les diverses classes de productes i la forma més racional per dur a terme les operacions de càrrega i descàrrega. Mitjançant la desestiba es buiden els carregaments dels cellers, disposant-los per al desembarcament.
La qüestió bàsica de l'estiba és, doncs, la forma i el lloc del vaixell on cal acomodar mercaderies amb un determinat embalatge, tenint en compte a més el seu destí. Aquestes tasques es realitzen sota els condicionants de realitzar l'operació en el mínim temps i la màxima seguretat.

Tasques

- S'encarrega de la càrrega, descàrrega, estiba, desestiba i transbord de mercaderies objecte de tràfic marítim, en els vaixells i dins de la zona portuària.
- Realitza l'arrossegament fins a la llotja i magatzem, i tots els treballs es derivin de la manipulació del peix fresc, provinent de vaixells de més de 100 tones de registre brut.
- Condueix grues i maquinària de qualsevol tipus, així com altres aparells o elements mecànics quan s'utilitzin en les operacions portuàries.
- Realitza l'embarcament i desembarcament de camions, automòbils i qualsevol altra classe de vehicles de motor, excepte quan aquestes operacions siguin realitzades pels seus propietaris o conductors habituals.
- S'encarrega de la conducció, enganxament i desenganxament de camions tractors que embarquin o desembarquin remolcs, quedant exclosa la conducció de vehicles de tot tipus que transportin mercaderies fins a peu de grua o d'instal·lació de càrrega en operacions directes de camió a vaixell.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE