Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de R+D+I.

Descripció

L'enginyer de R+D+I en automoció s'encarrega de la recerca, desenvolupament i innovació de productes en empreses del sector de l'automoció, ja siguin fabricants de vehicles o bé fabricants de components. És el responsable del disseny, execució, coordinació i del desenvolupament de projectes que en un futur han de desembocar en nous productes. Aquest professional ha de tenir una gran capacitat d'innovació tecnològica i de desenvolupament de nous vehicles o components dels mateixos. S'ha d'afegir que, atesa la magnitud de les empreses del sector de l'automoció, l'enginyer/a de R+D+I ha de liderar un grup de tècnics amb un elevat nivell d'especialització. El responsable de R+D+I depèn, generalment, del director de R+D+I.

Tasques

  • Encapçala la recerca de nous productes que puguin ser una realitat en un futur immediat.
  • Desenvolupa els diferents models resultants de la recerca.
  • Crea els nous prototipus amb la finalitat de valorar-ne la viabilitat.
  • Realitza les proves pertinents dels prototipus per seleccionar aquells que tenen possibilitats d'explotació industrial, realitzant les correccions i innovacions pertinents.
  • Determina la viabilitat econòmica dels projectes.
  • Informa i facilita a la gerència tota la documentació necessària perquè es realitzi el projecte que donarà lloc a un nou producte, innovació o millora d'un producte ja existent.
  • Gestiona l'equip humà al seu càrrec
  • Identifica possibles fons de finançament públic o privat per al desenvolupament de projectes.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE