Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Product manager farmacèutic; Responsable d'estudis de mercat farmacèutic

Descripció

La missió d'aquest/a professional és gestionar la vida d'un o més productes des de la seva definició i el seu llançament fins al moment que desapareix, sempre amb l'objectiu principal d'aconseguir la màxima rendibilitat a través de les vendes. La seva feina comença amb la recerca d'oportunitats de negoci, continua amb la coordinació dels estudis de mercat i l'elaboració del pla de màrqueting per al producte escollit, que ha de contemplar les variables clàssiques de màrqueting mix (producte, preu, distribució i comunicació), la realització de les previsions de vendes i finalment l'organització de la logística i el posicionament del producte al mercat.

La publicitat, les promocions, els patrocinis, les investigacions de mercat, el merchandising i els preus són algunes de les eines que ha d'utilitzar per aconseguir-ho. Una nova dimensió en aquest camp la constitueix l'aparició de l'e-marketing a les empreses farmacèutiques. Aquest/a especialista prové del màrqueting tradicional i s'incorpora al Departament de Màrqueting, en dependència del/de la director/a, per tal d'aportar solucions de màrqueting directe i interactiu i fixar i controlar l'assoliment d'objectius per a cada projecte.

Tasques

L'objectiu d'aquest/a professional és el desenvolupament del mercat i el llançament de productes per a aquest, segons les tasques següents:
 • Crea, defineix i implanta el pla de màrqueting de la cartera de productes de la companyia, en funció de l'anàlisi dels estudis de mercat.
 • Elabora estudis de mercat que permetin observar l'evolució dels productes i de la competència, per tal de fer possible la presa de decisions.
 • Dissenya estudis de penetració, imatge i promoció dels productes.
 • Realitza investigacions i prospeccions comercials de productes existents o nous i estudia les oportunitats de mercat d'aquests.
 • Estableix objectius i confecciona les previsions de vendes en dependència del/de la director/a de departament i de Gerència, i segons criteris de producte, territori o tipus de clients, contribuint així a la bona gestió dels fluxos logístics.
 • Realitza el control i el seguiment de les despeses de la línia de productes assignats, i proposa i/o adapta les mesures correctores oportunes en cas de desviacions.
 • Forma a la força de vendes quant als productes i promocions previstes en el pla de màrqueting i en les argumentacions que cal emprar davant dels clients.
 • Realitza els informes mensuals del Departament de Màrqueting.
 • Maneja i gestiona bases de dades i panels de proveïdors de mercat.
 • Mesura i analitza la rendibilitat de les accions de màrqueting realitzades.
 • Coordina la seva activitat amb altres departaments de la companyia.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE