Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest professional és un especialista que avalua la qualitat dels serveis sanitaris i dels processos per assegurar aquesta qualitat perquè el pacient rebi una bona assistència.

La tasca que duen a terme aquests professionals segueix els principis dictats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Segons l'OMS, la qualitat de l'assistència sanitària comporta assegurar que cada pacient rebi el conjunt de serveis diagnòstics i terapèutics més adequat per aconseguir una actuació sanitària òptima tenint en compte tots els factors i els coneixements del pacient i del servei mèdic. Igualment, aquesta qualitat implica assolir el millor resultat amb el mínim risc d'efectes secundaris i la màxima satisfacció del pacient en el procés.

Els serveis sanitaris es poden acreditar de forma voluntària per la norma ISO9001:2000 de qualitat general, però adaptant-se al propi servei. En conseqüència, aquest especialista ha de conèixer molt bé la norma esmentada. En cas de treballar en una empresa auditora, podrà acompanyar el servei sanitari en la seva acreditació de qualitat, o bé dur-ne a terme l'auditoria externa.


D'altra banda, les administracions competents en matèria sanitària exigeixen uns certificats d'acreditació dels serveis sanitaris abans de l'obertura dels centres. Aquesta legislació està en procés de canvi per tal d'avançar en la millora de la qualitat dels centres i serveis assistencials. A més, s'està preparant des de l'Administració un pla de millora contínua dins el sector sanitari que implicarà seguir unes determinades normes d'actuació que l'expert en qualitat de serveis sanitaris haurà de conèixer de manera molt precisa.

Tasques

En general, les tasques que pot dur a terme aquest expert en qualitat de serveis sanitaris es concentren en:
  • L'anàlisi i avaluació dels procediments, rutines i protocols d'actuació, sistemes de circulació de la informació, etcètera, relatius a aquests serveis.
  • La identificació dels elements que no compleixen, o compleixen de manera insatisfactòria, els estàndards pertinents en cada cas, i el diagnòstic de les causes que determinen les no conformitats detectades.
  • L'elaboració de recomanacions destinades a millorar la qualitat dels serveis o a introduir bones pràctiques en aquest àmbit sanitari (en molts casos, intervé també en l'aplicació de les millores que ha suggerit).

Habitualment, les dimensions (o variables implícites) de la qualitat dels serveis sanitaris responen a tres criteris complementaris (que aquest expert ha de considerar en la seva avaluació):
  • Un criteri cientificotècnic: aplica la ciència i la tecnologia mèdiques i altres ciències de la salut a un problema sanitari específic, de manera que es maximitzin els beneficis i es minimitzin els riscos o no s'incrementin.
  • Un criteri interpersonal: regula la interacció social i psicològica entre l'usuari dels serveis sanitaris i els professionals que els presten i avalua el grau d'autonomia i responsabilitat pertinents dels usuaris davant el grau de dependència que genera l'activitat assistèncial.
  • Un criteri econòmic: determina la distribució i l'ús racional dels recursos disponibles per tal d'assolir els objectius proposats; la qualitat i el cost del soci són dos factors inseparables que han de mantenir l'equilibri adequat.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE