Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional assessora l'empresa client, en concret la direcció general i el departament de recursos humans, en qüestions referents a la política salarial dels/de les empleats/des i, especialment, en allò que fa referència a la retribució variable i altres sistemes de compensació, amb la finalitat de retenir a la plantilla mitjançant una retribució objectiva i d'acord amb el mercat i l'estratègia de l'empresa.

A part de la seva tasca d'assessor/a en l'àrea de recursos humans, l'expert/a en sistemes de compensació dissenya, introdueix i gestiona les polítiques de compensació i mesura del rendiment d'acord amb la política de l'empresa, i estableix sistemes de retribucions i compensacions segons les necessitats de cada organització.

Tasques

 • Analitza l'empresa i estableix una via de comunicació amb la direcció.
  S'entrevista amb la direcció de l'empresa i amb el/la responsable de recursos humans per identificar les necessitats de l'organització i fixar-ne els objectius.
  Analitza l'estratègia de negoci per determinar el model de compensació més convenient.
  Compara la política retributiva de l'empresa amb la d'altres organitzacions de característiques similars.
  Assessora l'empresa en matèria de retribució i exposa les alternatives que més poden beneficiar-la.
 • Dissenya estructures salarials, models de retribució flexible, plans d'acció, etc.
  Elabora quadres de comandament per analitzar els indicadors relatius a la gestió dels recursos humans en l'empresa.
  Realitza anàlisis retributives per avaluar les competències. Identifica els empleats i les empleades amb potencial de desenvolupament mitjançant la valoració d'uns criteris prèviament fixats com l'actitud, la capacitat de treball en equip, la iniciativa, l'aportació a la facturació de la companyia, etc.
  Estableix un pla d'incentius i compensacions d'acord amb la política de l'empresa i el mercat. Pot combinar moltes alternatives retributives:
  Incentius monetaris: gratificacions (bonus), plans de pensions, accions de l'empresa, sou variable, viatges, etc.
  Incentius no monetaris: Flexibilitat horària, possibilitat de teletreball, programes formatius finançats, programes de desenvolupament professional (tipus coaching o mentoring, vegeu la fitxa del coach i l'e-mentor), etc.
  Acords estratègics amb organitzacions com centres hospitalaris, universitats, escoles bressol o transports per determinar línies conjuntes d'actuació en matèria de compensació. Intenta que l'estratègia de col·laboració tingui com a efecte, a part de la motivació de l'empleat/da, la promoció de productes i serveis de la mateixa empresa i dels socis o partners.
 • Controla els resultats de les pràctiques de retribució.
  S'encarrega de fer el seguiment dels sistemes de compensació introduïts i d'elaborar els informes periòdicament.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE