Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El coneixement és un capital que les empreses han de saber gestionar correctament per a garantir un millor funcionament i eficàcia de l'organització i comunicació interna que contribuirà a poder assolir els seus objectius. Per tal de facilitar aquest procés, el gestor del coneixement disposa dels instruments i habilitats per tal d'idear les solucions més convenients mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació al servei d'una millor organització de les dades i documents que en permeti un arxiu o emmagatzematge digital o físic amb total protecció i seguretat i agilitat d'actualització i, finalment, establir els mecanismes per la seva ràpida i efectiva circulació o difusió quan s'escaigui. La informació pot ser de naturalesa diversa: dades sobre clients i proveïdors, 'coneixement' propi de l'empresa: instruccions sobre el disseny i els processos de producció, memòries dels productes elaborats, documentació tècnica, etc.

Aquest procés té com a objectiu bàsic de convertir la informació en un actiu que generi valor a través de la racionalització de processos, l'estalvi de temps i esforços i la prevenció d'errors que, en definitiva, deriven en una contenció dels costos. Amb una gestió correcta del coneixement assegura una transferència del coneixement adequada i permet reduir les corbes d'aprenentatge i evitar la repetició de feines d'investigació o d'estudi i d'antics errors comesos seguint guies provades. Én el sector aeroespacial aquesta és una feina clau per aprofitar de manera intensiva els coneixements tècnics i maximitzar el know-how de l'empresa.

Aquest professional incorpora la informació a la base de coneixement, la classifica, l'actualitza i, si escau, la recupera. També s'encarrega dels processos de difusió del coneixement entre el personal de l'empresa. Igualment, s'ocupa de la seguretat i de la protecció de la informació.

Les principals causes que expliquen el sorgiment d'aquesta ocupació són la necessitat d'estalviar temps, esforços i errors. Amb una gestió correcta del coneixement es redueixen les corbes d'aprenentatge, s'evita la repetició de feines d'investigació o d'estudi i d'antics errors comesos seguint guies provades. És molt recomanable introduir aquesta ocupació en les empreses de construcció aeronàutica, perquè així s'aprofiten de manera intensiva els coneixements tècnics i el know-how de l'empresa.

Tasques

 • Analitza i selecciona de forma contínua la informació i el coneixement generat a l'empresa per poder recopilar les dades que s'han d'introduir a la base de coneixement.
 • Elabora el 'sistema d'alimentació' d'informació de la base de coneixement i també n'idea l'accés i la recuperació. Així mateix, s'encarrega de dissenyar els perfils d'usuari amb capacitats d'accés.
 • Avalua la informació de know-how disponible a la companyia per iniciar la càrrega de la base de coneixement.
  Aquest professional ha d'analitzar i seleccionar la informació i el coneixement generat habitualment en l'empresa per poder recopilar les dades que s'han d'introduir a la base de coneixement.
 • Aquest professional ha d'analitzar i seleccionar la informació i el coneixement generat habitualment en l'empresa per poder recopilar les dades que s'han d'introduir a la base de coneixement.
 • Incorpora la informació a la base de coneixement.
 • Actualitza els registres d'obsolescència; cataloga com a obsolets els conjunts d'informació que han estat substituïts per altres conjunts corresponents a noves formes de resolució o enfocament d'un tema determinat.
 • S'encarrega dels avisos de duplicació d'esforços que es produeixen per un ús inadequat de la base de coneixement, amb el consegüent estalvi de temps i erros.
 • Realitza i difon periòdicament un inventari de les actualitzacions i les incorporacions a la base.
 • S'encarrega del manteniment de la base de coneixement i de la seguretat i protecció de la informació.
 • Identifica les necessitats de formació de la companyia.
 • Vetlla per l'acompliment de la legislació vigent sobre protecció de dades i marques, patents i drets d'autor.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE