Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable d'explotacions agràries orgàniques; Ramader/a ecològic; Agricultor/a ecològic/a

Descripció

El/La gestor/a d'explotacions agràries ecològiques gestiona la planificació, la producció i la recol·lecció d'aliments seguint la normativa que regeix la producció ecològica ("orgànica"), controls biològics i sovint la comercialització dels aliments (vegetals i animals) o dels seus derivats, produïts en l'explotació agrària.
Aquesta pot tenir només una activitat agrícola o ramadera, ambdues. També pot tenir sota la seva responsabilitat una primera transformació d'aquests aliments (per exemple, aliments artesans). I, com en qualsevol altra explotació agrària, té sota la seva responsabilitat les finances, el manteniment de les instal·lacions i maquinària i la gestió de personal (fix i temporal). Així mateix pot desenvolupar aquestes funcions en explotacions sota producció integrada amb bones pràctiques agrícoles i ús racional de recursos.

Tasques

  • Planifica i organitza la producció adaptada a la demanda, a les collites estacionals i les característiques de l'explotació i la climatologia, sempre seguint la normativa de producció dels productes ecològics.
  • Proposa i duu a la pràctica la introducció de nous cultius i/o la millora dels existents.
  • Adapta i gestiona la mà d'obra segons les necessitats de cada fase de producció. Pot tenir al seu càrrec mà d'obra fixa, però en moments puntuals ha de gestionar mà d'obra temporal.
  • Gestiona equips de treball.
  • Estableix, organitza i supervisa els programes diaris de treball.
  • Controla la gestió financera i estableix el pressupost d'explotació, control de costos.
  • Contracta els serveis necessaris per a l'explotació (lloguer de maquinària agrícola, llavors, productes per a la sanitat vegetal i animal, assistència veterinària, assegurances de collita, etc.) i controla el seu manteniment general.
  • Gestiona la venda de les collites i la producció.
  • Planifica la formació de la mà d'obra.
  • Assegura que el producte final acompleix la normativa de producte i gestiona la utilització d'etiquetes identificatives d'organismes certificadors.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE