Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El gestor/a de patrimonis és la persona experta que assessora i gestiona patrimonis de particulars o d'empreses. La seva funció principal és respondre a les necessitats presents i futures dels seus clients en l'àmbit de la gestió de béns que són susceptibles d'estimació econòmica. És un/a professional capaç de rendir a un alt nivell i de realitzar funcions de consultoria financera.

Per desenvolupar aquesta funció, el/la gestor/a patrimonial realitza tasques similars a les que duu a terme l'assessor/a financer i l'assessor/a comercial d'assegurances. La diferència entre aquests/es professionals radica en les característiques dels productes financers que assessoren, en la tipologia d'entitats en que treballen i en el tipus de clients que gestionen. Així, el/la gestor/a patrimonial realitza assessoraments financers a clients amb grans patrimonis i amb actius molt variats pels que ha d'aconseguir la millor rendibilitat i s'ocupa en la banca privada. L'assessor/a financer duu a terme assessoraments a particulars i a empreses sobre productes financers reduïts (hipoteques, plans de pensió, fons d'inversió, etc.) i s'ocupa, principalment, en bancs i caixes d'estalvi. L'assessor/a comercial d'assegurances realitza assessoraments de productes asseguradors (assegurances de vida, de no vida, de la llar, etc.) i s'ocupa en entitats asseguradores.

Tasques

Les tasques associades al perfil de gestor/a de patrimonis són les següents:
  • Establir plans de millora de la qualitat i la rendibilitat dels serveis proposant accions derivades d'una avaluació prèvia dels serveis prestats. Aquestes accions han d'incloure recomanacions d'inversió, terminis i recursos necessaris.
  • Maximitzar la penetració de l'empresa al mercat, és a dir, captar nous clients de banca privada per tal d'incrementar les vendes i la participació en el mercat.
  • Retenir els clients d'acord als pressupostos anuals de rendibilitat pel que identifica els que aporten més beneficis i realitza accions comercials directes amb l'objectiu de fidelitzar-los.
  • Gestionar la cartera de clients, el que suposa analitzar les seves característiques (capital disponible, risc a assumir, inversions realitzades, etc.), identificar el temps a dedicar a cadascun i resoldre els dubtes i/o principals problemes que els puguin sorgir.
  • Assessorar els clients en matèria financera i facilitar-los-hi una visió del funcionament dels mercats financers i dels seus productes.
  • Garantir una perfecta adequació entre les necessitats dels clients i les tipologies d'inversió analitzant la seva situació financera, els seus interessos i els riscos que aquests poden assumir.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE