Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Investigador/a d'accidentabilitat i mobilitat

Descripció

L'investigador d'accidentabilitat i mobilitat realitza estudis i investigacions en qualsevol de les dues àrees. L'àrea fa referència als fluxos de moviments que tenen lloc en un mateix espai. Aquest espai pot ser des d'un carrer o un barri fins a tota una ciutat o un territori.

L'àrea d'accidentalitat se centra en els accidents de trànsit, ja que són un dels problemes més greus associats a la mobilitat. L'investigador treballa normalment de forma reactiva, és a dir, analitza el que ja ha passat o està passant per descobrir-ne les causes i a partir d'aquí cercar-hi solucions. En situacions determinades haurà de treballar amb l'especialista en l'espai i els elements viaris. És una ocupació que dóna servei tant a l'Administració com a les empreses, especialment a les asseguradores.

Tasques

 • Investiga i reconstrueix els accidents de trànsit, sobretot per a peritatges. En la reconstrucció recopila les dades per reconstruir els sinistres i poder determinar les causes de l'accident. Normalment s'encarrega de:
  La recollida de dades aplicant diferents metodologies desenvolupades.
  La reconstrucció dels accidents a través de la utilització de mètodes d'anàlisi i càlcul. Per fer la reconstrucció, actualment s'utilitzen aplicacions informàtiques molt avançades amb les quals es pot simular tot l'accident.
  Elaboració de l'informe tècnic final en què explica com ha realitzat la recollida de dades i la reconstrucció d'accidents i les conclusions consegüents.
 • Investiga i analitza la mobilitat. D'aquesta manera desenvolupa les tasques següents:
  Realitza anàlisis epidemiològiques a gran escala dels accidents que ocorren.
  Requereix un tractament estadístic de la informació que ha de permetre a l'investigador establir les causes dels accidents a partir de l'anàlisi.
 • Investiga els problemes de mobilitat. Dins dels estudis de mobilitat s'analitzen els problemes associats als desplaçaments de vehicles i persones, les activitats que tenen lloc en un espai concret (sobretot les que generen moviments de persones), la intensitat del trànsit per carrers i horaris, la distribució dels sentits dels carrers, el funcionament de la regulació dels semàfors, l'ús dels carrers per part dels vianants, etc. Realitza propostes i informes sobre qüestions o temes que es plantegen sobre mobilitat.
 • Investiga els col·lectius de risc. Els col·lectius de risc són grups de persones que per les seves característiques poden tenir un risc d'accident més alt o bé incidir en la mobilitat de l'espai on circulen. Per exemple els joves, les persones grans o els conductors bevedors, que per les seves característiques tenen associat un risc d'accident més alt.
 • Investiga, analitza i fa tasques de prevenció de l'accidentalitat. En un espai es poden donar problemàtiques concretes que cal analitzar per tal d'incidir-hi. Per exemple, el cas dels multiinfractors, que són els ciutadans que acumulen moltes infraccions, cal investigar quina incidència, entre d'altres, tenen en els accidents de trànsit de la ciutat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE