Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Infermer a domicili

Descripció

L'infermer a domicili proporciona cures auxiliars a persones, generalment dependents o amb una pèrdua temporal d'autonomia, que pateixen algun tipus d'alteració en el seu estat de salut i que necessiten una atenció sanitària a la mateixa llar de forma regular. La seva actuació se centra en la promoció, la protecció i la rehabilitació de la salut en pacients amb patologies cròniques, terminals, amb demències, que requereixen atenció domiciliària transitòria durant un període extens o que, per les seves característiques físiques o de l'entorn (aïllament, edat, dèficit d'autonomia), no poden desplaçar-se a un centre mèdic.

Tasques

 • Prepara els materials i processa la informació requerida per a la seva actuació en les àrees de la seva competència.
  Rep i registra les dades dels pacients o clients.
  Verifica l'existència del material necessari per a la realització de les activitats pròpies de cada consulta.
  Rep i emet, segons el cas, la informació verbal i escrita necessària per a la correcta coordinació amb altres professionals.
  Fa els pressupostos i factures d'una consulta d'assistència mèdica.
  Prepara la consulta mèdica, si s'escau.
 • Aplica cures auxiliars d'infermeria al pacient / client.
  Neteja i s'encarrega de la higiene dels pacients en funció de les seves necessitats, i del pla de cures.
  Prepara el pacient per al seu trasllat, si s'escau, i assegura que es compleixin les condicions necessàries.
  Mobilitza el pacient dins del seu medi, tenint en compte el seu estat i posició anatòmica recomanada.
  Ajuda a la mobilitat del pacient.
  Executa les operacions necessàries per facilitar la correcta exploració i observació del pacient / client.
  Aplica tractaments locals de termoteràpia, crioteràpia i hidrologia mèdica.
  Fa la preparació de medicaments.
  Realitza cures postmortem seguint els protocols establerts.
  Distribueix els menjars i dóna suport a la ingesta en pacients que així ho requereixen.
  Col·labora o aplica tècniques de prevenció d'accidents i primers auxilis.
 • Realitza altres cures sanitàries (no auxiliars) i el seguiment del pacient / client a les àrees de la seva competència.
  Explora, valora, detecta i fa el diagnòstic d'infermeria, com a servei previ i complementari a l'ofert per altres professionals.
  Administra medicaments per via oral, rectal i tòpica.
 • Optimitza les condicions sanitàries de l'entorn del pacient i del material instrumental sanitari utilitzat en la cura del pacient.
  Neteja, desinfecta i esterilitza el material i l'instrumental de les distintes consultes.
  Manté l'ordre, la neteja i les condicions higienicosanitàries de la llar del malalt.
  Participa en el control d'infeccions.
  Controla i manté l'instrumental i màquines de cura del pacient.
 • Col·labora en la prestació de cures psíquiques al pacient / client amb l'aplicació de tècniques de suport psicològic i d'educació sanitària.
  Detecta les necessitats psicològiques bàsiques i els comportaments anòmals en els diferents tipus de pacients.
  Presta suport psicològic bàsic al pacient / client per millorar les seves condicions de vida.
  Promou actituds i hàbits d'autocura dels pacients / clients.
  Intervé en la formació i la promoció d'hàbits saludables d'alimentació, higiene personal i del medi, i sobre formes de vida en pacients / clients i familiars.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE