Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal d'aquest/a professional és la de realitzar les feines bàsiques requerides en un vaixell. En general poden especialitzar-se en màquines (interior del vaixell) o en ponts (coberta). Aquest/a professional ocupa el darrer rang a la marina mercant, és a dir, dins l'escala de la marina mercant són els de menor categoria (el rang es representa de forma visual mitjançant insígnies a l'uniforme, normalment mitjançant peces de tela cosides a l'espatlla, les mànigues i/o al pit). Tot i presentar menor categoria que altres professionals, les tasques del/la mariner/a són essencials i imprescindibles per al correcte funcionament del vaixell.

El mariner/a, també està habilitat per utilitzar embarcacions professionals de menys de 6 metres d'eslora (llargada), sempre que no transporti passatgers/es i navegui exclusivament dins d'aigües interiors del port.

Tasques

Les tasques del mariner/a es poden concretar en les següents, tot i que en funció de l'experiència i de la grandària del vaixell en realitzarà unes o altres:
  • Duu a terme la neteja general i el manteniment de totes les àrees d'un vaixell.
  • Col·labora en tots els treballs de manipulació de materials i eines que no requereixin una formació especialitzada.
  • Vigila el vaixell i la navegació i comprova la profunditat de les aigües en zones de poca fondària.
  • Utilitza diferents aparells del vaixell (material de càrrega i descàrrega, ganxos i cordatge, àncores, bombes, mànegues, etc.).
  • Realitza petites reparacions i tasques d'eliminació d'òxid i pintura.

En el cas dels mariners/es especialitzats en màquines:
  • Forma part de la guàrdia de la cambra de màquines als vaixells civils.
  • Utilitza motors amb una potència inferior a 150 Kw (si s'acredita haver realitzat un període d'embarcament no inferior a sis mesos realitzant serveis professionals i que hagin estat habilitats pels òrgans perifèrics de la Direcció General de la Marina Mercant).

En el cas dels mariners/es especialitzats en ponts:
  • Realitza la guàrdia de navegació, com a vigia o timoner, i d'altres tasques bàsiques en vaixells mercants com ara tasques d¿observació per a determinar la presència d'obstacles al mar.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE