Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Maquillador/a d'arts escèniques i audiovisuals

Descripció

És el/la professional especialitzat/da en maquillatge aplicat a produccions i espectacles audiovisuals, com poden ser programes o sèries de televisió, pel·lícules de cinema, anuncis publicitaris, videoclips, sessions fotogràfiques de moda, obres de teatre, dansa, etc.
Ha d'interpretar els requeriments de maquillatge i aconseguir-ne una representació visual adequada. A cada supòsit, ha d'adaptar-se a les necessitats de guió, producció, actors i actrius, director/a, etc. El/La maquillador/a vetlla per la bona imatge de totes les persones que es posen davant d'una càmera i per la caracterització dels personatges que ho necessiten.

Tasques

  • Llegeix i estudia prèviament els guions, detectant els requeriments de maquillatge i intercanviant impressions amb els/les responsables de la producció.
  • Defineix el procés de maquillatge o caracterització en funció del projecte que s'ha de realitzar i d'acord amb els pressupostos disponibles.
  • En ocasions, realitza una tasca documental prèvia, per conèixer millor estils històrics que s'hagin de recrear, temàtiques concretes, preferències d'actors, etc.
  • Prepara tot el material per realitzar el treball en qüestió, adquirint les eines i productes que siguin necessaris.
  • En ocasions, ell/a mateix/a dissenya i fabrica alguns elements de caracterització: perruques, postissos, etc.
  • Un cop iniciat el projecte, realitza els treballs de maquillatge i caracterització prèviament definits, adaptant-se als temps i calendaris preestablerts.
  • Un cop al set de rodatge, retoca el treball realitzat i vetlla per la seva conservació. Posa especial atenció als agents meteorològics als exteriors.
  • Vigila els aspectes de ràcord i continuïtat vinculats al maquillatge, apuntant notes, realitzant fotografies, etc.
  • En coordinació amb el/la director/a de fotografia i l'equip d'il·luminació, determina les millors condicions de llum per registrar audiovisualment els treballs de maquillatge.
  • Elabora i manté actualitzat el seu book de treball, preferentment amb fotografies de tots els seus projectes, que servirà com a carta de presentació per la cerca de nous encàrrecs.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE