Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Mediador/a intercultural sociosanitari/ària

Descripció

El mediador sociosanitari contribueix a la incorporació plena dels immigrants nouvinguts dins l'estructura sanitària de la societat receptora. Assessora, acompanya i orienta el col·lectiu d'immigrants en aquest procés, alhora que enquadra, conté i ajuda a canalitzar la demanda, tot millorant l'accés efectiu als recursos sanitaris disponibles.

Tasques

 • Assessora, informa i orienta els col·lectius d'immigrants en matèria de salut.
  Proporciona coneixement de l'entorn i el funcionament del sistema sanitari.
  Facilita l'accés i l'ús dels recursos sociosanitaris existents: realitza l'inventari i identifica els recursos, manté la informació actualitzada, i adapta la cartera de serveis a les necessitats i demandes del col·lectiu immigrant.
  Promou l'accessibilitat als serveis sanitaris públics ordinaris, i ajuda a la gestió i l'obtenció de la documentació sanitària corresponent.
 • Actua com a pont entre immigrants i professionals sanitaris, i entre immigrants i institucions, millorant la comunicació i apropant pautes de comportament diferenciades.
  Sensibilitza els usuaris en relació a comportaments preventius i d'educació sanitària.
  Afavoreix la comunicació entre els professionals i els usuaris descodificant el llenguatge de salut i les representacions sobre la salut i la malaltia, associades a universos culturals diferenciats.
  Realitza tasques de traducció oral (en el context de la comunicació amb el professional, millorant la recollida de dades clíniques, per exemple) i escrita (adaptació de protocols, fulletons informatius, etc.).
  En tràmits administratius, realitza tasques d'acompanyament als serveis, i de suport als usuaris.
  Constitueix un referent per a la població immigrada nouvinguda o amb dificultats idiomàtiques, o de coneixement de l'entorn.
 • Assessora i dissenya accions de promoció de la salut per a la població immigrant.
  Participa en accions, campanyes de sensibilització, etc., destinades a millorar l'accés i l'ús dels serveis sanitaris per part de la població immigrant.
  Col·labora en campanyes de sensibilització, dirigides a professionals sanitaris.
  Imparteix accions formatives interculturals a professionals sanitaris.
  Adapta recursos didàctics, d'acord amb la idiosincràsia cultural dels grups d'immigrants.
 • Facilita informació pràctica sobre la xarxa de recursos que poden cobrir les necessitats més immediates de la persona immigrada, en la seva fase d'arribada a la societat d'acollida. Treballa en col·laboració activa amb altres associacions i entitats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE