Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Animador/a turístic cultural i social.
Dinamitzador/a turístic cultural i social.

Descripció

El/La mediador/a turístic/a cultural és un/a gestor/a de recursos turístics i culturals, que un cop detectats, els analitza i els cataloga, estudia les seves possibilitats i més tard en fa una proposta de mediació en forma de projecte.

Amb aquesta figura s'intenta fugir de la idea de l'animador/a turístic més tradicional, per adaptar-la i dirigir-la cap a un/a professional que s'ha de moure en un context més actual i més d'acord amb les noves tendències turístiques, que s'apropa als desitjos d'experimentar els atractius turístics d'una forma actual i diferent, encara que sense deixar de banda les vivències més estàndards.

Aquest/a professional crea i gestiona propostes i activitats culturals, lúdiques i esportives de mediació entre els atractius turístics d'una zona i les demandes turístiques que aquesta zona pot generar, amb la intenció de potenciar la relació entres uns i altres, proporcionant un foment molt més intens de les vivències experimentals de les peresones turistes, sempre d'acord amb l'entorn en el que es troben.

Això implica un procés analític ampli i profund com per poder arribar a detectar aquells atractius més tradicionals, i fins i tot més mundans, que poden convertir-se en propostes innovadores; formes que poden ser més alternatives a l'apropament dels atractius d'una zona, estiguin aquestes comercialitzades o no.

Tasques

  • Analitzar les possibilitat dels atractius turístics i de les infraestructures de l'indret i del seu radi d'acció, mitjà i curt, per tal de veure les possibilitats i la viabilitat de cada cas. Amb aquest objectiu, és imprescindible la interlocució i mediació entre els agents implicats del territori.
  • Tenir en compte les variables que s'han de determinar i quins aspectes cal analitzar, com ara quin és l'objectiu que pretén l'empresari, quin és el pressupost que està disposat a atorgar a aquest projecte, amb quines instal·lacions compta, quin tipus de turista freqüentarà el seu establiment, en quina zona es localitza l'establiment o de quin tipus d'establiment es tracta.
  • Crear una proposta d'activitats, englobada en un projecte que ha de respectar la diversitat, les necessitats d'oci dels viatgers i les peculiaritats de l'establiment, satisfent les expectatives d'uns i altres.
  • Aplicar les accions determinades en la programació del projecte, tant a nivell de gestió, com a nivell d'implementació de les accions que s'hi inclouen.
  • Informar als i les visitants sobre un ventall ben ampli del seu potencial i de les seves possibilitats.
  • Establir un sistema d'avaluació dels resultats de les accions, i rectificar-les si no s'adapten als objectius marcats en el projecte.
  • Pressupostar els costos i portar un compte d'explotació abans, durant i al final del procés.
  • Gestionar els recursos seleccionats per tal d'optimitzar-los adequadament.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE