Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Operador/a de condicionament de productes farmacèutics i afins

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Operador/a - envasador/a de productes farmacèutics i afins (cosmètics i productes afins líquids o semi-sòlids; estèrils i sòlids; aerosols).

Descripció

La funció principal d'aquest/a professional és realitzar totes les operacions del procés de condicionat de productes farmacèutics i afins, tot controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les instal·lacions i equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, Es responsabilitza del manteniment de primer nivell dels equips i realitza la presa de mostres i proves senzilles, necessàries per mantenir el procés en les condicions de producció previstes.

L'activitat professional s'exerceix en empreses farmacèutiques i afins, on desenvolupa la seva tasca en l'àrea de condicionament de formes farmacèutiques i afins com ara cosmètics, perfums, productes dietètics, d'herboristeria, aliments especials i de drogueria.

Tasques

 • Organitza les preparacions prèvies a les operacions d'inici de condicionament i realitza la càrrega dels productes elaborats i del material de condicionament en les línies de condicionament:
  Realitza els ajustaments previs necessaris en màquines, equips i instal·lacions, per a assolir les condicions adients de condicionament.
  Acciona i vigila màquines que pesen, retractilen, tanquen i embalen diversos productes.
  Acciona i vigila màquines que omplen tubs, flascons, llaunes, caixes, bosses i recipients amb productes com aliments, begudes, pintures, olis i locions i els tanquen.
  Duu a terme les etapes de condicionat d'un lot de productes farmacèutics i afins.
  Aplica les normes de seguretat i higiene en la manipulació de maquinària i equips seguint el pla de prevenció de riscos laborals.
  Actua en cas d'emergències o incidents segons els criteris establerts.
 • Controla els equips de dosificació per a obtenir la quantitat de cada producte que cal en el procés de condicionat prèviament establerta:
  Prepara l'instrumental de presa de mostres i controla i enregistra els seus resultats.
  Ajusta els instruments de control local, aconseguint la dosificació adequada.
 • Controla els equips de condicionament i realitza la presa de postres necessàries per a l'esmentat control:
  Assegura que els components i envasos porten, visiblement, l'especificació de lot, data i caducitat d'acord amb les instruccions d'etiquetatge.
  Fa el control dels equips de condicionament amb presa de mostres segons periodicitat establerta.
  Comprova rendiments, balanç de materials i documentació després del procés de condicionament per assegurar que els consums de tots els materials s'ajusten als prèviament definits.
 • Realitza proves senzilles i determinació de paràmetres in situ d'acord els procediments establerts per a garantir el control del procés en tot moment.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE