Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Envasador/a, Operari/a zona envasament, Operador/a controlador/a de línia d'envasament

Descripció

L'operari/ària d'envasat en la indústria alimentària és el/la professional que realitza la darrera etapa del procés d'elaboració: envasat o embotellat, i posterior embalatge del producte final, per al seu posterior emmagatzematge, expedició, transport i comercialització, garantint la seva qualitat i higiene, i aplicant les tècniques adequades per la seva correcta conservació, respectant en tot moment les normes de qualitat, de medi ambient, seguretat i tècnico-sanitàries establertes per l'empresa.

Tasques

 • Rep l'ordre de fabricació, amb les anotacions dels productes a envasar, paràmetres a controlar (ex: temperatura a la qual ha de fer-se el procés, paràmetres de qualitat, medi ambient), inspeccions a realitzar i documentació a enregistrar.
 • Entén i aclareix tots els dubtes de l'ordre de fabricació amb l'encarregat/da de torn.
 • Comprova i confirma que el material d'envasat, embotellat, safates i altres elements que formen tot l'envàs final del producte, estiguin en perfectes condicions per a procedir al seu ús:
  Revisa que l'etiqueta sigui la corresponent al producte a envasar i en la quantitat necessària.
  Realitza les comprovacions de qualitat sobre els materials d'envasat que li marca el protocol d'envasat del producte i ho recull en un suport, sigui paper o digital.
 • Desenvolupa les operacions d'envasat i embalatge, d'acord amb les instruccions establertes:
  Prepara i condiciona la maquinària i equips específics del lloc de treball aplicant les mesures de seguretat, higiene i protecció mediambiental necessàries per evitar riscos de contaminació de productes, accidents laborals i contaminació ambiental.
  Resol les problemàtiques que es presenten durant el procés de fabricació (canvis d'envasos, reposició d'etiquetes, etc.) dins del paràmetres establerts en el pla de treball
  Avisa al/a la responsable en cas d'aturar la línia de fabricació. Si no pot resoldre el problema ho notifica a l'encarregat/da de torn.
  Verifica que les diferents operacions d'envasat (buit, injecció de gas, atmosfera modificada,...), es fan de la manera establerta pel pla de fabricació.
  Etiqueta el producte.
  Controla i assegura el manteniment de la cadena de fred durant tot el procés (si es realitza a temperatures baixes), per assegurar la correcta conservació del producte final i el manteniment de les seves qualitats.
  Segueix en tot moment les mesures de bones pràctiques de manipulació, protecció i seguretat necessàries, especialment en processos d'envasament que requereixen condicions extremes d'higiene (ex: sales blanques, zones aïllades sense contaminació ambiental).
 • Registra els resultats dels controls de paràmetres de procés i de les inspeccions que marca el pla de treball per cada producte:
  Verifica l'adhesió de l'etiqueta i/o precintes.
  Controla que els paràmetres d'etiquetat, envasat i embalatge estan dins dels marges establerts i admissibles. Per exemple, realitzant els següents controls: de pressió (temps, temperatura, oxigen residual); de pesos(volums, grandària, número d'unitats); de tancaments (segellats d'envasos, garantia de hermeticitat );o del marcat de lots i dades de consum en els envasos i embalatges.
  Controla que s'han pres i identificat les mostres de producte final conforme a les instruccions rebudes en el pla de treball.
  Registra, identifica i segrega productes defectuosos o no conformes pel seu posterior anàlisis segons els protocols establerts a l'empresa.
 • Gestiona adequadament els residus (neteja d'equips i maquinària, retalls, subproductes intermitjos, etc.).
 • Adopta en tot moment les mesures establertes en la normativa de l'empresa, i treballa seguint les pràctiques correctes de seguretat en el treball.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE