Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Es tracta d'un tècnic de grau mitjà o superior amb la formació suficient per realitzar un treball de camp relacionat amb la mesura dels paràmetres ambientals (aigua, aire, soroll, residus, etc.). Aquesta mesura es duu a terme mitjançant equips automàtics que transmeten la informació de forma remota, o manualment, amb diferents instruments. També ha d'obtenir informació dels indicadors que deriven de la gestió pròpia de les administracions i entitats amb competències en medi ambient.

A més de portar un registre de les diferents dades indicadores de la qualitat ambiental, ha de fer el manteniment dels equips i instruments amb els quals s'obtenen aquestes dades.

Tasques

  • Pren mostres (d'aigua, de residus, etc.) per a la seva anàlisi posterior.
  • Realitza mesures de camp amb instruments específics (sonòmetre, equips per a la determinació dels paràmetres de l'aigua o de l'aire, etc.).
  • Realitza el manteniment i el calibratge dels aparells i instruments automàtics de control de la contaminació atmosfèrica i dels equips remots de control de la qualitat de les aigües.
  • Revisa i posa a punt els equips de transmissió de dades en temps real.
  • Recapta informació ambiental de les administracions i entitats amb competències en matèria mediambiental
  • Enregistra, tracta estadísticament i representa gràficament, mitjançant programes informàtics, les dades dels diferents paràmetres ambientals obtingudes amb els aparells de control o amb anàlisis manuals.
  • Interpreta les dades que obté i fa una valoració dels riscos relacionats amb uns paràmetres determinats.
  • Realitza els informes estandarditzats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE