Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Operatiu/va de transports

Descripció

L'operatiu/va de tràfic és la persona de perfil tècnic que, en una empresa de transport o en un operador logístic, organitza i gestiona els mitjans de transport de l'empresa per acomplir la planificació de càrregues i satisfer amb les ordres dels clients.

Normalment, actua sota les directrius de la direcció de transports o de tràfic, a la qual reporta. Actua en contacte directe amb els conductors/es que realitzen el transport, ja siguin de la pròpia empresa o d'empreses externes subcontractades. El tràfic de mercaderies per carretera està sotmès a una normativa i requisits legals i administratius específics, el compliment dels quals per part dels mitjans de transport de l'empresa és responsabilitat de l'operatiu/va de tràfic.

Tasques

Les tasques associades a aquest perfil són:
 • Realitza la coordinació entre les necessitats de càrrega dels clients i els mitjans de transport dels que disposa l'empresa (siguin propis o subcontractats). Fa la programació de treball dels mitjans de transport (normalment en camió) per a la seva recollida i càrrega, el seu transport fins al punt de destinació i fa la comunicació del lliurament de la mercaderia a l'empresa client.
 • Gestiona la disponibilitat dels vehicles (propis) o dels o les transportistes (mitjançant subcontractació) per a l'enviament dels productes o comandes, d'acord amb els proveïdors homologats i seguint els procediments establerts.
 • Rep les ordres de càrrega dels clients que té assignats i les hi assigna el transport corresponent.
 • Té en compte les rutes d'aprovisionament o de distribució preestablertes i les ajusta si cal.
 • Prepara les ordres de càrrega en comunicació amb el o la transportista i amb el punt d'expedició de la càrrega (que pot ser a la pròpia empresa o una externa). Aquesta tasca inclou la indicació del lloc i moment del lliurament en destinació.
 • Porta el control de sortides i arribades dels productes o comandes (seguiment de les expedicions). Porta els registres de les mateixes.
 • Pot realitzar la preparació de les rutes dels vehicles en el supòsit que aquesta tasca no correspongui a una altra persona de l'equip de l'empresa o bé al propi/a transportista.
 • Porta el control de les factures dels proveïdors de transport.
 • Verifica el compliment per part de vehicles i conductors/es (o de les empreses proveïdores de transport si és el cas) dels requisits i documentació administrativa del transport.
 • Porta el control de les ràtios de gestió, del nivell de servei i dels indicadors de qualitat del transport sigui propi o subcontractat.
 • Presenta els informes de gestió en funció de les ràtios de qualitat i nivell de servei acordats per l'empresa i reporta a la persona responsable pertinent.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE