Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Ajudant/a de la indústria tèxtil; Operador/a de la indústria tèxtil; Operador/a de màquines de la indústria tèxtil; Ajudant de processos productius (tèxtil)

Descripció

La tasca d'aquest professional és la realització d'operacions bàsiques de preparació, maneig i transport de materials, així com alimentar i assistir els processos de fabricació, aplicant les tècniques i procediments requerits en cada cas.

L'activitat professional es desenvolupa en grans, mitjanes i petites empreses dedicades als processos de filatura, teixidoria i teles no teixides, en l'àrea de producció i logística. Opera segons procediments establerts, seguint instruccions i sota la supervisió de comandaments.

Tot i que el sector productiu on es desenvolupa aquesta activitat professional majoritàriament és a la indústria tèxtil (especialment en empreses dedicades a rentat i pentinat de llanes (estam), filatura semiestam, filatura de cotó, filatura de fibres vegetals, fibres de recuperació, tall i craquejat de cable de fibres químiques), l'ocupació és assimilable a altres sectors productius de la indústria manufacturera (metall, química, paper, mecànica, entre d'altres).

Tasques

 • Realitza operacions de magatzem:
  Coneix les funcions dels magatzems i els seus equipaments.
  Reconeix els moviments o fluxos del magatzem.
  Configura les comandes dins el temps per aconseguir la satisfacció dels clients.
  Manipula productes i maneja els equips de manutenció segons requeriments.
 • Manipula càrregues:
  Identifica les condicions bàsiques de manipulació de materials i productes per a la seva càrrega o descàrrega en relació amb la seva naturalesa, estat, quantitats, protecció i mitjans de transport.
  Classifica la càrrega segons els diferents tipus de paletització, relacionant-la amb la forma de constitució de la càrrega a transportar.
  Coneix la simbologia utilitzada en les senyalitzacions de l'entorn i en els mitjans de transport.
  Identifica els elements de les màquines previstos per a la conducció segura, així com les operacions de manteniment de primer nivell.
  Manipula càrregues i/o condueix carretons, efectuant operacions convencionals de càrrega, transport i descàrrega de materials o productes, tenint en compte les mesures de seguretat, prevenció de riscs i senyalització de l'entorn de treball.
  Transporta i proveeix de matèries primeres i materials a les línies de producció.
  Complimenta en el suport establert per l'empresa, la documentació generada pel moviment de càrrega.
 • Selecciona materials i productes:
  Interpreta ordres de selecció de materials tèxtils segons el seu origen i característiques per incorporar-los al procés de producció.
  Coneix els diferents tipus de fibres, fils i teixits per procediments senzills.
  Identifica les propietats dels productes tèxtils (fils, teixits, teles no teixides) amb relació als processos de fabricació.
  Coneix els principals processos d'ennobliment tèxtil i la relació amb les característiques i propietats que confereixen a les matèries primeres i productes tèxtils.
  Sap les tècniques emprades per al reprocessat de matèries tèxtils manufacturades.
  Realitza les condicions bàsiques de presentació, conservació, manipulació i el condicionament de matèries tèxtils segons les seves característiques i propietats.
  Interpreta ordres de preparació de barreges de materials per al seu processat, sota la supervisió del responsable.
 • Opera en el procés de producció:
  Selecciona els productes semielaborats i/o altres per incorporar el procés tèxtil segons ordre de producció.
  Realitza operacions bàsiques en processos productius senzills tals com: filatura, de teixit de punt, de teixidura de calada o teles no teixides. Manté els equips, les màquines i les instal·lacions on realitza les operacions a punt i en les condicions adequades.
  Manté el procés d'elaboració en les condicions estàndard o especificades.
  Realitza o participa en l'engegada i parada de processos, sincronitzant les operacions necessàries.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE