Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Laborant especialitzat; Ajudant de procés; Auxiliar de planta química; Operari de producció.

Descripció

Les plantes de procés químic necessiten treballadors per ajudar en diferents tasques relacionades amb la producció, com la manipulació de materials, la neteja i el manteniment de les àrees, les màquines i els equips, i les rutines de treball habituals de la planta (preparació, fabricació, envasat i emmagatzematge). El peó especialista sorgeix a partir de l'evolució natural de la figura del peó, molt habitual a las plantes industrials, i constitueix una escala superior dins de la mateixa categoria professional. La seva tasca està habitualment lligada a un equip, a un procés o a una operació determinada, donant suport als operaris de planta o a altres peons especialitzats amb experiència, i sota la direcció del responsable de fabricació i dels caps de torn.
Aquests treballadors realitzen les seves activitats a les indústries químiques, però també a companyies i a organitzacions que duen a terme serveis de tractament de residus i reciclatge o de distribució d'aigua, electricitat i gas natural. No obstant, el perfil professional és molt polivalent i podria adaptar-se a qualsevol ocupació similar dins de la indústria manufacturera.

Tasques

L'ocupació de peó especialista requereix un coneixement limitat dels processos de producció, bàsicament d'aquells en els que s'especialitzen, tot i que poden existir rotacions entre processos similars dins la mateixa planta. Entre les principals tasques que du a terme convé destacar les següents:

 • Prepara materials per a la utilització en el procés productiu, mitjançant operacions de polvorització, mòlta, premsat o liqüefacció.
 • Interpreta el full de producció sota la supervisió dels caps de torn i els operaris de planta.
 • Realitza la càrrega i la descàrrega de la maquinaria i els equips de producció per bombeig, obertura de vàlvules, palada o abocament de materials líquids, sòlids o gasosos.
 • Classifica, controla i pesa matèries primeres i productes.
 • Mescla diferents ingredients, d'acord amb la fórmula i el procediment establerts.
 • Neteja les màquines, els equips i les àrees de producció.
 • Lliura mostres al laboratori per l'examen de conformitat amb els estàndards de qualitat de la companyia.
 • Transporta i emmagatzema matèries primeres, productes finals i productes empaquetats per la planta de manera manual o mitjançant equips mecànics.
 • Ajuda a altres treballadors a operar, reparar i realitzar el manteniment dels equips de procés, distribució de gas, filtració d'aigua i els equips de planta de tractament de residus i aigües residuals.
 • Registra tota la informació referent al procés, incloent-hi la codificació dels materials utilitzats, les lectures enregistrades i la duració i les incidències.
 • Marca, identifica o etiqueta els diferents materials i parts del procés, incloent-hi les canonades, les mànegues i les bombes.
 • S'encarrega de la preparació de comandes.
 • Compleix les normes ambientals i de seguretat, i aplica els criteris per una fabricació correcta.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE