Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Terapeuta anímic

Descripció

El psicoterapeuta dissenya, elabora i implementa activitats terapèutiques amb finalitats curatives, basades en les diferents escoles psicoterapèutiques (gestàltiques, transpersonals, psicoanalítiques i psiquedèliques), com a mètode i instrument de treball per assolir millores en els processos de recuperació física, psíquica i social de persones o col.lectius, adés com activitats específiques, adés com activitats complementàries en el marc d'un programa assistencial més genèric.

El psicoterapeuta tracta des de patologies psicològiques no profundes fins a problemàtiques relacionades més aviat amb trastorns emocionals (depressions lleus, desànim i desordres alimentaris) i situacions d'especial dificultat personal (conflictes familiars, com ara processos de separació, pèrdua d'un familiar, etc.).

El psicoterapeuta orienta i condueix els seus pacients o clients en contextos no clínics, encara que la seva tasca pot complementar altres serveis de tipus mèdic. A banda de les escoles de psicologia occidental tradicional, a la psicoteràpia també hi arriben nous corrents de caire alternatiu, que treballen aspectes com ara l'alteració dels estats de consciència, l'ús d'enteogens, l'ús de la música, etc.

Tasques

 • Realitza les seves funcions integrat dins d'un equip mèdic o assistencial, o bé pot prestar els seus serveis de forma autònoma, per tal de treballar problemàtiques o patologies (socials, psíquiques o físiques) relacionades amb els processos de comunicació de les persones o dels grups, a partir de tècniques psicoterapèutiques.
 • Historitza les persones amb l'execució o interpretació d'un diagnòstic vital i psicològic, elaborat a partir de la recollida de dades sistematitzada.
  Entrevista en profunditat el seu pacient, per tal de recollir informació sobre les problemàtiques que l'afecten i reconèixer els elements que configuren els trets de la seva personalitat.
  Elabora un historial psicològic sobre les problemàtiques que l'afecten i els resultats d'altres teràpies o tractaments psicològics als quals hagi estat sotmès.
  Determina i diagnostica les disfuncions personals, per tal de delimitar la magnitud de la problemàtica i escollir quina tècnica psicoterapèutica resulta més escaient.
 • Dissenya tot sol, o juntament amb altres professionals, un tractament i una teràpia personalitzades, adients a la problemàtica o patologia diagnosticada a les persones o als grups, amb l'objectiu de millorar els seus processos comunicatius, relacionals, emocionals i afectius a partir de les tècniques psicoterapèutiques com a mètode i instrument de treball.
 • Elabora els materials i recursos psicològics, pedagògics i terapèutics per tal de poder dur a terme la teràpia dissenyada segons el diagnòstic previ i segons la problemàtica on es vulgui incidir (millora de l'autoestima, control emocional, psicomotricitat, coordinació de moviments psicomotrius, relaxació, orientació espaitemporal, aprenentatge lectoescriptor, autoconeixement personal, etc.).
 • Dissenya i programa les sessions de treball segons el mètode psicoterapèutic i les contrasta, quan sigui necessari, amb altres professionals que intervinguin en l'assistència a les persones o als col·lectius.
  Si el pacient segueix tractaments mèdics o altres professionals intervenen en la seva recuperació, comprova la compatibilitat o la incompatibilitat del seu programa.
 • Implementa i segueix les sessions psicoterapèutiques, ja siguin individuals o col·lectives, per tal de millorar els processos comunicatius, relacionals, emocionals i afectius dels seus usuaris.
  Prepara i condiciona l'espai i els equipaments físics on es duran a terme les sessions psicoterapèutiques.
  Realitza les sessions psicoterapèutiques d'acord amb les tècniques procedimentals de l'escola que apliqui (gestalt, transpersonal, psicoanalítica, etc.). En cas de tractar-se de teràpies col·lectives, informa els seus pacients sobre les normes de funcionament a seguir durant les sessions.
  Realitza, en cas necessari, i segons hagi estat programat, sessions terapèutiques o informatives amb familiars o d'altres persones de l'entorn del seu pacient.
 • Elabora informes de seguiment sobre els avenços de les persones o dels col·lectius en el marc del seu centre de treball i els informa sobre els seus progressos per tal de determinar la continuïtat de la teràpia.
 • Actualitza els seus coneixements tècnics i està al corrent de les novetats relatives al tema de la psicoteràpia.
  Realitza accions formatives específiques.
  Arxiva els casos tractats i contrasta el seu desenvolupament amb d'altres especialistes per tal d'analitzar la seva tasca segons indicadors de qualitat.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE