Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Massatgista

Descripció

El quiromassatgista dissenya, elabora i implementa accions terapèutiques amb finalitats curatives basades en el quiromassatge i la quiropràctica, per tal d'assolir millores en els processos de recuperació física de persones amb dolències manifestes, ja sigui com activitats específiques, o bé com activitats complementàries en el marc d'un programa de salut més genèric.

El quiromassatge és un mètode de massatge que està basat en una sèrie de manipulacions i moviments manuals (mobilització, pressió, percussió, etc.) sobre les estructures toves i articulars de l'organisme. Els usuaris de les teràpies quiromassatgístiques hi acudeixen especialment per a prevenir dolors musculars.

Tasques

 • Historitza l'individu, o bé interpreta el seu diagnòstic, per tal d'establir el programa i dirigir específicament les sessions d'intervenció quiromassatgístiques:
  Explora l'usuari i diagnostica, si és metge, la seva problemàtica, d'acord amb els principis del massatge terapèutic.
  Interpreta altres diagnòstics aportats pels usuaris del seu servei.
  Entrevista en profunditat l'usuari, per tal de determinar tots els factors interns i externs a ell que es relacionen amb les causes de les disfuncions, lesions o patologies manifestes.
  Recopila i interpreta la informació donada per exploracions de biologia, radiològiques, i altres tipus d'exàmens paraclínics.
  Realitza tests manuals de palpació per les zones afectades: palpa els micromoviments dels teixits i els músculs, i n'avalua les restriccions.
  Avalua, si és metge, l'eficàcia d'altres tractaments que hagin estat practicats a l'usuari en el tractament de les disfuncions o patologies manifestes.
  Identifica i determina, pel conjunt de símptomes expressats, els factors causals d'acord amb els principis del massatge terapèutic.
 • Dissenya tot sol, o juntament amb altres professionals, un tractament i una teràpia personalitzades adients a la problemàtica o patologia de les persones, amb l'objectiu de millorar els seus processos de rehabilitació física, basant-se en les possibilitats terapèutiques del quiromassatge:
  Prescriu un tractament quiromassatgístic en funció de la tècnica que emprarà (massatge circulatori, sedant, anticel·lulític, esportiu, reconstituent, recuperatori, etc.).
  Informa sobre els principis del massatge terapèutic, així com de la tècnica seleccionada i d'altres eines de les quals se servirà durant les sessions.
 • Desenvolupa les sessions de treball, aplicant els mètodes de treball del quiromassatge:
  Quan és necessari, selecciona eines complementàries a les seves manipulacions i maniobres: olis, cremes i altres substàncies afins.
  Practica manipulacions i maniobres (amassaments, buidats, percussions, mobilitzacions i pressions) sobre la zona del cos a tractar, tot direccionant i mesurant l'efecte, la intensitat i la durada de les manipulacions.
  Informa de les característiques de la sessió terapèutica, i de la funcionalitat de cadascuna de les seves manipulacions i maniobres sobre el cos de l'usuari.
  Orienta l'usuari sobre hàbits posturals i higiènics, així com prescriu exercicis de manteniment, per tal d'evitar l'aparició de dolències o disfuncions posteriors.
 • Porta un seguiment clínic de l'evolució dels seus usuaris.
 • Té cura i manté en perfecte estat de manteniment, higiene i netedat les eines i l'instrumental terapèutic que emprarà en les seves sessions de treball, així com les instal·lacions de la seva àrea de treball:
  Efectua les tasques de desinfecció i higienització pròpies del seu instrumental de treball i els seus equipaments materials.
 • Realitza accions formatives d'especialització i perfeccionament sobre les novetats introduïdes al seu sector d'activitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE